6223

MEDARBETARNA ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS

 

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. För att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare jobbar vi hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

 
Genom en öppen och löpande dialog och med tydliga målsättningar skapar vi tillsammans den miljö som vi tror du behöver för att trivas och utvecklas. Vi tror på ett starkt lagarbete drivet av spännande utmaningar.

Lyhörda medarbetare och chefer som värnar om utvecklingen på individnivå. I tillägg till det har vi ett par formella utvecklingssamtal per år och medarbetare. Därför investerar vi löpande i kompetensutveckling.

Vi försöker skapa stort engagemang genom att t.ex.

  • Ha tydliga mål och leva efter våra värderingar
  • Ha ett attraktivt förmånsprogram
  • Uppmuntra och göra det möjligt att arbeta flexibelt på det sätt som passar var och en bäst

För att ytterligare odla kultur och samarbete har Addedo många löpande sammankomster. Under vissa av dessa utbyter vi erfarenheter och löser tillsammans olika utmaningar. Dessa sammankomster omfattar vissa gånger alla konsulter, medan andra tillfällen samlar en mindre grupp konsulter. Vi har kontinuerligt ett stort fokus på att delge och lära av varandra. En gång i månaden har vi företagsmöte för diskussion om vad som sades på senaste ledningsgruppsmötet.

Andra gånger vi ses handlar det bara om lek. Många gånger reser vi någonstans gemensamt för konferens också med skidåkning, paddling, cykling eller nåt annat kul på programmet.

LÖNER OCH FÖRMÅNER

Våra konsulter belönas löpande baserat på egen kompetens och prestation. Men lika stor del drivs av gruppens prestation. Vi vill därmed skapa en miljö som premierar samarbete och uppmuntrar viljan att dela med sig av kunskap såväl som tillföra kunskap. Vidare erbjuder vi generösa friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil och löpande hälsoundersökningar vid sidan om mycket annat.

ARBETSTIDER

Ofta sker konsultarbetet ute hos kund, men kan i perioder bedrivas från Addedos kontor. Addedo har trevliga, påkostade kontor för att på så sätt uppmuntra att man sitter där och jobbar tillsammans. Skulle man vilja jobba hemifrån går det självklart bra.

Alla på Addedo har full flexibilitet av tid inom månaden och sex veckors semester.

VILL DU JOBBA PÅ ADDEDO?

 

Addedo har alltid plats för duktiga och drivna konsulter.

 
Vi vill växa kontrollerat och har en hög ambition att ta väl hand om våra nya kollegor. Det gör att vi tar in nya personer i ett lugnt tempo och vi lägger kraft på vår rekryteringsprocess. Likväl som vi anstränger oss mycket för att nyanställda skall få en bra och stabil start på Addedo.

Vår rekryteringsprocess startas alltid med minst 2 intervjuer där du som kandidat i de flesta fall får chansen att träffa

  • Närmaste chef
  • VD
  • Kollega
  • Advisor inom aktuellt område

Under intervjuerna säkerställs att du och Addedo är en bra match, dvs att du har den kunskap och det driv som vi behöver samt att dina värderingar stämmer väl överens med vad Addedo står för. Självklart vill vi också stämma av att du har en personlighet som passar bra in i vårt gäng.

Vid intervjuerna presenterar vi även hur planen för just dig skulle se ut på kort och lång sikt. Och hur du och din kompetens passar in i Addedos strategi. Vårt mål är att du och Addedo ska ha ett ömsesidigt givande samarbete och att såväl du som Addedo får ut det som eftersträvas och önskas.

VI SÖKER JUST NU: 

 
Applikationskonsulter inom koncernredovisning, rapportering och analys
 
Skicka in en spontanansökan
6224