Planning Audition

Kom och ta del av marknadens ledande leverantörer av system för budget och prognos. På en gång. Flera företag vi träffar har stora utmaningar med sitt budget och prognosarbete. I synnerhet när det gäller systemstödet. Fler och fler har kommit till vägs ände med Excel. Man har insett att det är [...]
Läs mer Planning Audition