Cognos Controller 10.2.1

IBM kommer att sluta supportera Cognos Controller version 10.2.1 från och med 1 oktober i år. Versionen kommer att fortsätta att fungera efter det datumet men om ni upptäcker en defekt som IBM måste undersöka så kommer de att be er uppgradera till en supporterad version innan de tar sig an [...]
Läs mer Cognos Controller 10.2.1