7930
 

KONCERNREDOVISNING

 

När man sitter med ett flertal bolag, elimineringar av interna transaktioner samt elimineringar av förvärv börjar komplexiteten att öka. Koncernredovisning – det är väl bara att summera ihop allting, hur svårt kan det vara?

 
Läs mer om koncernredovisning
7932
 

BUDGET OCH PROGNOS

 

Många av våra kunder ser idag över sina sätt att planera och prognostisera. Ibland handlar det om att separera budgeten i flera aktiviteter för att renodla syftena och tydliggöra. Samtidigt kan det handla om att ifrågasätta sin excelmodell som stöd för processen.

 
Läs mer om budget och prognos
7934
 

RAPPORTERING OCH ANALYS

 

När man vill korta ledtider eller öka kvaliteten i rapporteringen gör Addedo skillnad. Börsintroduktion, omorganisation med förändrad styrmodell, större förvärv eller stark tillväxt är andra anledningar till se över sitt rapporteringsstöd och kontakta oss på Addedo.

 
Läs mer om rapporteringsstöd
8970
 

ESMA

 

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag vara sparade och lämnas in i ett nytt format. Tillsammans med Addedo kan du tryggt börja din resa mot en effektivare digital rapportering som följer den nya ESEF-standarden.

 
Läs mer om ESMA, iXBRL och ESEF
 
10195
 

TREASURY

 

När du behöver optimera rörelsekapital, kassaflöde och likviditet och minimera dess operativa, finansiella och varumärkeskopplade risker. Vi hjälper dig även att hantera in- och utbetalningar, investeringar samt innehav i och handel med valutor och finansiella derivat samt värdepapper.

 
Läs mer om treasury services
7936
 

INTERIM/RESURSKONSULTING

 

Har du fått en lucka i din Controllerstab på grund av sjukdom eller annat oförutsett? Addedo hjälper till med kort varsel.

 
Läs mer om interim/resurskonsulting
7938
 

IFRS 16

 

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Har du koll på vad det innebär? För leasegivaren kvarstår begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det betyder att dagens redovisning i princip blir oförändrad. Men för leasetagaren ser det annorlunda ut.

 
Läs mer om IFRS 16
8103
 

ADDEDOS PROGRAMVARULÖSNINGAR

 

Utbudet är stort och snårigt. Addedo kan det väl. Låt oss bli din guide. Under denna länk hittar du ett urval av de bättre leverantörerna och programvarorna för rapportering, planering och analys. Läs om vilka de är och vad de är kapabla till.

 
Läs mer om våra programvarulösningar
 
46Anställda
300Kunder
44Antal IFRS 16-kunder
100Miljoner i omsättning

SAGT AV KUNDER

 

Vi på Addedo ser som vår yttersta uppgift att hjälpa våra kunder att skapa förutsättningar för bättre affärsbeslut, genom att omsätta behov och möjligheter till konkreta lösningar. Det gör vi utifrån applikationskonsulting och verksamhetskonsulting. Det här är vad kunder sagt om oss:

Magnus Axberg
Addedo förstår våra affärer och kan omsätta detta i en planerings- och rapporteringslösning utifrån verksamhetens behov.
Magnus AxbergController, Haglöfs
Inger Hannersund
Addedo ställer alltid upp med kort varsel och har ett professionellt och trevligt agerande.
Inger HannersundCorporate Accounting, PostNord
Fredrik Paulsson
Lösningen och förslagen Addedo har tagit fram har verkligen levererat – och det har deras konsultteam också.
Fredrik PaulssonController, Copenhagen Malmö Port
Mia Arnelund
Vill bara tacka er alla på Addedo för ett fantastiskt arbete tillsammans med oss på Plantagen.
Mia ArnelundFinancial Director Plantasjen ASA
Magnus Jönsson
I TM1 kan man presentera siffror hur man vill – det enda som hindrar mig är fantasin.
Magnus JönssonGroup Financial & Treasury Controller, PartnerTech