Tack till alla som deltog!

På dagens nätverksträff i Stockholm för koncernredovisare tog en hel del diskussioner plats runt borden. Träffen startade med att Lars Rudbäck, med lång gedigen erfarenhet inom området, gav inspiration kring området hur och om man tillgodoser både legala och operativa behov med [...]
Läs mer Tack till alla som deltog!

Utrymme att växa

Den 1 augusti flyttade Addedo Stockholm till nya större lokaler. Torsgatan 13 blir den nya adressen. Addedos resa fortsätter med samma kraft. 2007 startade Addedo. Stockholms kontor bestod då av ett tiotal konsulter och säljare. Kontor och kontor, i början fick kontoret inredas hemma och [...]
Läs mer Utrymme att växa

Vikten av datavisualisering

Hur mycket är ett diagram värt? Möjligen miljoner i intäkter i en tid då ekonomiavdelningar hanterar mer och mer data. Att försöka förstå alla belopp i ett excel-ark kan vara tidskrävande eftersom ändlösa kolumner och rader fulla med siffror inte berättar något för läsaren. Men genom att [...]
Läs mer Vikten av datavisualisering

Excel Hell

Excel Hell – Har du blivit lite för beroende av de där gröna .xlsx-filerna? Om ditt företag använder Excel för att lagra information och data är detta ett inlägg för dig. Excel är ett av världens bästa verktyg. Det är ett svårslaget program om du vill analysera siffror. För att ett [...]
Läs mer Excel Hell

To be or not to be

Budget, ”To be or not to be” och borde ekonomiavdelningar jobba prognosstyrt istället? Vad framtiden utlovar är alltid spännande att spåna kring. Det finns en hel del idéer och tankar att fundera över när vi väl är befinner oss i en situation då allting refereras med: ”Nu händer det!” och ”Det [...]
Läs mer To be or not to be