Därför är planerings-, prognos- och budgetprocessen viktig för hela verksamheten.

”Därför är det viktigt att lära sig krypa innan man börjar gå” Idag sitter många inom ekonomifunktionen med traditionella och statiska planerings-, budget- och prognosprocesser som må vara pålitliga men inte särskilt effektiva. Viktig information strömmar in från många håll och kanter och [...]
Läs mer Därför är planerings-, prognos- och budgetprocessen viktig för hela verksamheten.

Tack till alla som deltog!

På dagens nätverksträff i Stockholm för koncernredovisare tog en hel del diskussioner plats runt borden. Träffen startade med att Lars Rudbäck, med lång gedigen erfarenhet inom området, gav inspiration kring området hur och om man tillgodoser både legala och operativa behov med [...]
Läs mer Tack till alla som deltog!

Utrymme att växa

Den 1 augusti flyttade Addedo Stockholm till nya större lokaler. Torsgatan 13 blir den nya adressen. Addedos resa fortsätter med samma kraft. 2007 startade Addedo. Stockholms kontor bestod då av ett tiotal konsulter och säljare. Kontor och kontor, i början fick kontoret inredas hemma och [...]
Läs mer Utrymme att växa

Vikten av datavisualisering

Hur mycket är ett diagram värt? Möjligen miljoner i intäkter i en tid då ekonomiavdelningar hanterar mer och mer data. Att försöka förstå alla belopp i ett excel-ark kan vara tidskrävande eftersom ändlösa kolumner och rader fulla med siffror inte berättar något för läsaren. Men genom att [...]
Läs mer Vikten av datavisualisering