För många system kan göra rapporteringen till en utmaning

Över 70% av CFO:s hanterar data från tre eller fler system. Eftersom datamängden på företagen fortsätter att öka innebär det utmaningar för dagens CFO:s, som måste se över tekniken man använder för att hantera all information.

Många ekonomiavdelningar förlitar sig fortfarande på kalkylark för att sammanställa, hantera och förstå siffrorna i sina rapporter. Dessutom förväntas ekonomifunktionen presentera icke-finansiella värden såsom kundnöjdhet, personalomsättning och andra faktorer som kan ge viktiga signaler om företagets framtid. Men i kalkylark kan det vara svårt att kombinera sådana nyckeltal med finansiell information så att verksamheten avspeglas korrekt.

Ju fler manuella moment som krävs för att sammanställa icke standardiserad data, desto ineffektivare och mer tidskrävande blir rapporteringsprocessen och risken för fel är större. Samtidigt vill CFO:s ta en mer strategisk roll där de inte bara rapporterar belopp utan vill förklara vad siffrorna betyder, vilket kan vara svårt när informationen kommer från många olika system som beräknar talen enligt olika formler.

För att bekämpa överflödet av data arbetar ekonomichefer för att skapa en enda version av sanningen. Istället för att använda statiska kalkylark kan ett molnbaserat centraliserat system, där all information är samlad på ett ställe, automatisera insamlingen av data och hålla den aktuell. Tiden att sammanställa information och antalet fel minskar då väsentligt. Dessutom kan man fördjupa sig i siffrorna och skaffa sig kunskap istället för att ifrågasätta tillförlitligheten och riktigheten i rapporterna.

För organisationer som törstar efter affärsinsikt är en enda version av sanningen hemligheten bakom att göra rapporteringen hanterbar.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.