Fem steg som leder till bättre Cash forecast och likviditetsplanering

Tillförlitlighet vad gäller likviditetsplanering har alltid varit en utmaning för större företag och koncerner. Bra prognoser är avgörande för att kunna minska finansiella kostnader. Det kan även emellanåt understödja verksamheten i att undvika insolvens. Coronapandemin understryker behovet av synlighet av koncernens bankbalanser och likviditetsprognoser. Ta del av några råd med fem steg som leder till bättre synlighet av koncernens likviditet och likviditetsplanering.  Artikeln är framtagen av Lars Beckman på CORE Process som är en nära partner till Addedo.

Treasury services. Optimera rörelsekapital, kassaflöde och likviditet. Vi erbjuder treasury-system och tjänster. Påbörja din resa mot en tryggare treasury-funktion med oss.

Artikelförfattare: Lars Beckman MD, CORE Process
Relation: Core Process är en nära partner till Addedo

Treasury services. Optimera rörelsekapital, kassaflöde och likviditet. Vi erbjuder treasury-system och tjänster. Påbörja din resa mot en tryggare treasury-funktion med oss.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.