Testa enhetliga standarder för viktiga beräkningar

Högeffektiva ekonomiavdelningar skapar enhetliga standarder för att samordna information till en enda version av sanningen.

Om olika avdelningar inom företaget sparar sina data i olika Excel-dokument kan rapportprocessen snabbt leda till kaos. I ett integrerat system däremot kan exempelvis antalet anställda eller intäkter beräknas enligt en standarddefinition och man undviker förvirringen när olika avdelningar tar fram siffror utifrån olika definitioner. Beräkningarna centraliseras så att hela företaget tar beslut baserat på samma nyckeltal. Man säkerställer att information är korrekt, aktuell, hållbar och säker, och man får bättre kontroll på rapporteringsprocessen. Analyser och modeller är enklare och besluten bättre.

Manuell datainmatning i kalkylark ger inte medarbetarna den strategiska inblick som CEO:n räknar med. Därför måste framgångsrika ledare fråga sig om medarbetarna inom finansiell planering och analys har de verktyg som krävs för att göra sitt jobb snabbt och effektivt. Om ekonomiavdelningen kämpar med manuella istället för automatiserade bokslut behöver man fundera på hur processen ska moderniseras. Samma sak gäller för all lagrad information på övriga avdelningar.

Med ett bra molnbaserat system kan man integrera data från olika program till en anpassningsbar produkt. Då kan man skapa sömlösa, effektiva rapporter fulla av värdefulla insikter som förbereder företaget för fortsatt tillväxt.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.