5 tips för att ta fram en hållbarhetsredovisning

I vilken ände ska du börja i och hur kan du strukturera upp arbetet på smidigast sätt?

Oavsett storlek på ditt företag finns det ett värde att ha en hållbarhetsredovisning samt att kunder ställer allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer.

Innan vi går in på tipsen behöver du veta att en hållbarhetsredovisning ska innehålla fem områden: miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Här är fem tips för att ta fram en hållbarhetsredovisning:
1. Omvärldsanalys
Börja med att forma en omvärldsanalys. Vad påverkar din bransch eller verksamhet? Vilka lagar och regler behöver du ta i beaktning? Vilka samhällsfrågor är aktuella just nu? Hur jobbar dina konkurrenter?
2. Identifiera
Identifiera vilka frågor som är viktiga för din verksamhet och identifiera risker för företaget.
3. Prioritera
Tillsammans med ledning/nyckelpersoner diskutera och välj ut de frågor ni ska prioritera.
4. Sätt upp mål
Vilka är era nya målen och hur ska ni mäta dem?
5. Följ upp
Har ni uppnått era mål?

Att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor innebär att hantera och undvika de risker som finns kopplade till ditt företag, effektivisera verksamheten och stärka varumärket. Ett strategiskt hållbarhetsarbete bör integreras i alla led i verksamheten, både vad gäller att äga, styra och leda företaget framåt.

Vi på Addedo hjälper dig och ditt företag att ta fram en hållbarhetsrapport som uppfyller kraven enligt ÅRL (Årsredovisningslagen, kap 6) och FN:s globala mål samt utgår från GRI:s (Global Reporting Initiative) standard.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.