Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

SAP

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Läs mer om S/4 Group Reporting

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Läs mer om SAP Analytics Cloud

   För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
     

    För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
      

     SAP – planering, rapportering och koncernrapportering

     Addedo är den enda konsultorganisationen i Sverige som har projekterfarenhet från både nyutveckling och förvaltning av SAPs lösningar för koncernrapportering samt budget och prognos.

     SAP:s lösningar för dessa processer har många stora koncerner i Sverige och Norden som kunder. Det finns även några mindre koncerner på dessa lösningar. Till bolag i Sverige som använder SAP BPC för koncernrapportering hör: Atlas Copco, Epiroc, DeLaval, SJ, ABB, Ericsson, Scandic Hotels, Sandvik och Trelleborg. Till dem som finner stöd för budget och prognos i SAP BPC hör TUI,  Electroscandia, Electrolux med flera.

     BPC finns i många olika versioner och med stöd för olika databaser och plattformar.

     En av dessa är Microsoft versionen av BPC (10.1). För närvarande (2020) gäller 31 december 2022 som slutdatum för support av denna version.  Huruvida supportperioden förlängs kommer i slutändan bero på hur många som använder lösningen. I Tyskland, som är SAPs hemmamarknad, är det få, och bilden för marknaden i Sverige är liknande.

     BPC Netweaver – är nästa nivå och lämplig för större volymer och mer SAP orienterade bolag. På denna plattform finns merparten av SAP BPCs kunder idag i Sverige och världen.

     För konsolidering finns nu även S/4HANA Group Reporting. Här har man tagit det bästa från tidigare lösningar och skapat denna nya produkt. Främst riktar den sig till dem som söker en molnbaserad lösning. För de som är ute efter en lokal installation, s.k. on-prem (MS och Netweaver), är det fortfarande SAP BPC som gäller.

     BPC Optimized/Group Reporting – erbjuder en ytterligare nivå av integration till S4/HANA med s.k. embedded consolidation samt möjlighet till realtidskonsolidering.

     För planering, budget och prognos finns Analytics for Cloud. Det är som namnet antyder en integrerad molnlösning, inte bara för planering, utan även för BI och prediktiv analys. För de som föredrar en on-prem-lösning kan även här Business Planning and Consolidation (BPC) vara ett lämpligt alternativ.

     Som slutanvändare så blir det mindre och mindre Excel interface i takt med de nya versionerna och varianterna. Där SAP BPC MS är den version som använder sig mest av excelgränssnittet. BPC Netweaver har rapporter och inmatning via Excel däremot ej underhåll av masterdata.

     Addedos reflektion kring SAPs riktning är att man vill integrera mer och mer (med övriga SAP delar) och flytta in i molnet. Därför kommer små och mellanstora koncerner utan explicit SAP strategi behöva skaffa sig en sådan. Alternativt utvärdera andra system och välja bort SAP.

     Väljer man en SAP strategi kommer det bland annat ställa krav på att bolagets IT-avdelning skaffar sig viss förståelse för de finansiella processerna och legala kraven avseende finansiell information. Analogt kommer det krävas att koncernekonomifunktionen har IT-inriktad teknisk kunnig personal. Men andra ord ett än mer integrerat synsätt mellan IT & Finans.
     Här kan förstås aktörer som Addedo komma in och stötta.

     Addedo har kompetens och erfarna resurser inom:

      • BW och BW4/HANA
      • Business Planning and Consolidation (SAP BPC MS/Netweaver)
      • Financial Consolidation
      • SAP Analytics Cloud, Planning
      • BPC Optimized Group Reporting

     Cecilia på Addedo är alltid service minded och mån om att hjälpa oss asap med problem som uppstår. Hon är väl insatt i vår systemlösning SAP BPC och vår verksamhet. Det ger oss en bra support.

     Henrik Olsson
     Business Controller, TUI
     1

     totalt antal koncernredovisningsprojekt

     1

     års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

     1

     konsulter

     1

     IFRS16 projekt

     1

     antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på

     Boka en demo av SAP BPC