Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Digital årsredovisning
(ESEF, XHTML & XBRL)

Automatisera rapporteringen med våra lösningar. Ta reda på hur:

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Ta del av inspelningarna från vårt frukostseminarium med tema ESEF

PwC berättar om rapportering och revidering av digitala årsredovisningar (ESEF). Sebastian Rylander på Fastator delar med sig om sina erfarenheter av att få digitala ÅR (ESEF) på plats. En våra konsulter delar erfarenfeter från Adddedos över 70 ESEF-projekt.

ESEF, XHTML och XBRL

Alla årsredovisningar från noterade bolag ska vara sparade och presenterade i ett nytt format. Det är framtaget på europanivå av den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA. Det nya formatet kallas European Single Electronic Format, ESEF. De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska sparas i XHTML och att huvudräkningarna ska förses med så kallad XBRL-märkning. Inom ytterligare ett år skall även noterna blockmärkas.

Majoriteten av dom koncerner som träffas av ESEF har redan valt (och fått lösningen på plats). Dom flesta har valt en enklare stand-alone tagger eller som en modul i en (i vissa fall redan existerande) disclosure management lösning. Ytterligare några har valt den för marknaden nya lösningen som Addedo står för och som är integrerad i koncernrapporteringssystemet. Addedo har hittills genomför drygt 30 projekt och har från dom samlat på sig erfarenhet som vi delar i denna artikel (länk). Vi kan taxonomin, IFRS och koncernredovisning. Och med våra gedigna projekterfarenhet står vi väl rustade som komplett partner till dig och dina ESEF behov.

EU beslutade hösten 2020 att ge medlemsländerna möjlighet att skjuta upp tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering ett år. Sverige följde genom att Riksdagen beslutade den 10 mars 2021 att tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering skjuts upp ett år. Det som nu gäller är att från och med den 1 januari 2021 ska alla årsredovisningar från noterade bolag vara sparade och presenterade i det nya formatet.

Vi kan koncernredovisning och utvecklade en egen lösning för digital årsredovisning i XHTML och XBRL-filformat. ESEF | XBRL-tagger | Disclosure Management.

Vi har fått mycket bra hjälp genom hela processen och Sebastian och Carlo som vi har haft kontakt med har varit otroligt ”serviceminded” och förstående, vilket uppskattas. Sammanfattningsvis har implementationen av att starta taggning av vår årsredovisning gått mycket smidigare än vad jag kunnat drömma om. Kan varmt rekommendera att välja Addedo som samarbetspartner vid valet av tagger.

Viktor Trojefors
CFO, Kabe

Vitec väljer Addedos stand-alone lösning ”Amana XBRL Tagger”. Lösningen är redan på plats och vi har test-taggat förra årets årsredovisning, detta med tydlig enkelhet och med bra stöd av konsulter på Addedo. Jag kan varmt rekommendera Addedo för att hjälpa er möta ESEF kraven!

Sara Nilsson
Vitec Software AB

Är du nyfiken på våra lösningar för ESEF, årsredovisningsproduktion eller Disclosure Management?

Kontakta oss och boka en demo. Under demon har du även möjlighet att ställa frågor till våra lösningspecialister om allt från ESEF till hur er verksamhet kan effektivisera och automatisera hela er årsredovisningsproduktion. Varmt välkommen att höra av dig!

automatisera processen för årsredovisning

Integrerad lösning

Addedo har tagit fram en lösning för att smidigt kunna automatisera processen för att ta fram en årsredovisning, både för din koncern och för dina dotterbolag, oavsett om du berörs av ESEF-kraven eller inte. Utgångspunkten har varit att skapa en enkel och smidig lösning med koppling till källdata och automation i processen att producera årsredovisningar. Gränssnittet är intuitivt och användarvänligt. Det finns inbyggda stilmallar för att hantera krav på layoutalternativ och det finns även möjlighet att ta underlaget och använda det i ett web-verktyg om så önskas. I lösningen ingår även en XBRL-tagger som integrerar direkt mot Cognos Controller och som tar fasta på automation och effektivitet, framförallt i arbetet med bakvagnen.

Vi kan koncernredovisning och utvecklade en egen lösning för digital årsredovisning i XHTML och XBRL-filformat. ESEF | XBRL-tagger | Disclosure Management.

Fristående Tagger

En enkel och fristående XBRL-tagger i vilken ni kan även fortsätta att jobba  i InDesign om ni så önskar, med bibehållna taggar. Vår samarbetspertner Amana har utvecklat en marknadsledande certifierad XBRL-motor. Den är dynamisk till skillnad från många andra. Det innebär att uppdateringar av taxanomin snabbt kan hanteras och inkorporeras i lösningen. Man behöver inte vänta på en programuppdatering. Till övriga delar hör livekoppling till InDesign och InCopy, taggning direkt i färdig PDF samt AI-stöd för automatisk taggning.

automatisera processen för årsredovisning

Disclosure Management

En komplett och automatiserad Disclosure Management-lösning för alla typer av texttunga rapporter såsom årsredovisningen, med stöd för ESEF. Vanligtvis använder våra kunder lösningen för mer än årsredovisningen, såsom processer för månadsrapporter, kvartalsrapporter, styrelsepaket samt andra interna återkommande rapporter. Alla lösningar är redan implementerade och testade i vår kundbas.

Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.  Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.   Ta del av vår guide till ett lyckat ESEF projekt!

   Vi har tagit fram en praktisk och omfattande guide för arbetet med framtagandet av digitala årsredovisningar enligt det nya formatet.

   Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.    Ta del av vårt papper om frustrationer i samband med årsredovisningsarbete.

    Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.     Amana Smartnotes / XBRL-Tagger webinar / Vi kan koncernredovisning och utvecklade en egen lösning för digital årsredovisning i XHTML och XBRL-filformat. ESEF | XBRL-tagger | Disclosure Management.

     Ta del av vårt webinar om Amana XBRL-Tagger!

     Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.      Vi kan koncernredovisning och utvecklade en egen lösning för digital årsredovisning i XHTML och XBRL-filformat. ESEF | XBRL-tagger | Disclosure Management.

      Ta del av vårt webinar om Addedo.XBRL!

      Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.       Amana XBRL-Tagger är en enkel fristående plug and play lösning. Med denna behöver du inte göra några större ändringar i din nuvarande process. Det här är det du gör.

       1. Du installerar enkelt Tagger Desk top versionen som är plug and play
       2. Ladda upp din aktuella rapport i Word eller InDesign (valfritt)
       3. Tagga dokumentet och konvertera det till ett design anpassat XHTML/iXBRL dokument

       Dom flesta kunderna på denna lösning gör först en taggning baserat på 2019 års rapport för att träna och testa samt förstå taggningsprocessen.

       För mer insikter, material och intressanta blogginlägg gällande ESEF, besök gärna vår gemensamma kunskapsbank med Certent.