Digital årsredovisning
(ESEF, XHTML & XBRL)

Automatisera rapporteringen med våra lösningar. Ta reda på hur:

ESEF, XHTML och XBRL

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag lämnas in i ett nytt format (ESEF). De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska finnas tillgängliga i XHTML och att de fyra huvudräkningarna ska förses med XBRL-märkning. Årsredovisningen skall vara skapad och inlämnad i det nya formatet till Finansinspektionen senast den 30 april (start 2021) om man har kalenderår.

Vi tror att ESEF kommer att öppna för en omprövning av årsredovisningen och hur noterade bolag tar fram och presenterar den. Det faktum att ESEF är XHTML — och alltså en webbsida i sig själv — är i sig en drivare. Sannolikt kommer det att bli en förändring där bolagen går från den klassiska och ambitiöst formgivna trycksaken till en digital årsredovisning med utskriftsmöjligheter.

Årsredovisningen fungerar ofta idag som den övergripande företagspresentationen. Den ger en lättbegriplig bild av verksamheten med en utblick från VD. Processen tvingar företaget att varje år tänka igenom sin verksamhet, vart det är på väg och hur det ska ske.

Men själva sifferarbetet med att ta fram årsredovisningen är många gånger förknippat med frustration med överdrivet manuellt arbete. Det är eviga prickningar, genomgångar och korrekturläsningar. Med det nya formatet tillkommer ytterligare arbetsmoment att planera för. Dessutom är sista dagen för inlämning av årsredovisningen den 30 april, vilket innebär 4 månader efter räkenskapsårets utgång (gäller för inlämning till Finansinspektionen från och med 2021), till skillnad från sju månader efter bokslut (som fortfarande gäller för Bolagsverket).

Vi hjälper dig

Vi tror att en översyn av processen och en genomtänkt systemlösning kan vara en del av lösningen. Addedo erbjuder all den expertis som behövs för att klara detta. Vi kan koncernredovisning och IFRS. Vi kan mappa och XBRL-tagga. Vi har idéer och förslag på hur man kan underlätta via automation och integration för koncernredovisningsfunktionen. Detta oavsett om du har alla räkningar i ett eventuellt koncernredovisningssystem eller inte.

Addedo har utvecklat en egen lösning för årsredovisningsproduktion och ESEF. Dessutom arbetar vi med de ledande leverantörerna inom regulatorisk och finansiell rapportering samt Disclosure Management för kompletterande lösningar.

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet inom detta område och vi står väl rustade för att hjälpa er att tryggt börja er resa mot en effektivare rapportering som följer den nya ESEF-standarden.

Vi har fått mycket bra hjälp genom hela processen och Sebastian och Carlo som vi har haft kontakt med har varit otroligt ”serviceminded” och förstående, vilket uppskattas. Sammanfattningsvis har implementationen av att starta taggning av vår årsredovisning gått mycket smidigare än vad jag kunnat drömma om. Kan varmt rekommendera att välja Addedo som samarbetspartner vid valet av tagger.

Viktor Trojefors

CFO, Kabe

Välkommen vill vårens seminarier och events

Vi kommer löpande ha olika seminarier och workshops på temat för att stötta er i förändringsarbetet. Tre lösningstyper nedan kommer belysas i våra olika seminarier och events. Se vår eventkalender nedan för information. Du är välkommen att deltaga och vi ser fram emot att se dig på vårt kontor i Stockholm eller i Malmö, alternativt på webben!

Integrated Tagger

Addedo har tagit fram en XBRL-tagger som integrerar direkt mot koncernredovisningssystemet och som tar fasta på automation och effektivitet, framförallt i arbetet med bakvagnen . Det gör att du kan mappa taxonomin i XBRL-format på konto, belopp, period, valuta etc. Taggningen kan alltså göras när man önskar. När taggningen är gjord kan man dra ut rapporter i XHTML och XBRL-filformat.

Stand Alone Tagger

En enkel och fristående XBRL-tagger i vilken ni kan fortsätta att jobba i InDesign om ni så önskar, med bibehållna taggar. Vår samarbetspertner Amana har utvecklat en marknadsledande certifierad XBRL-motor. Den är dynamisk till skillnad från många andra. Det innebär att uppdateringar av taxanomin snabbt kan hanteras och inkorporeras i lösningen. Man behöver inte vänta på en programuppdatering. Till övriga delar hör livekoppling till InDesign och InCopy, taggning direkt i färdig PDF samt AI-stöd för automatisk taggning.

Disclosure Management

En komplett och automatiserad Disclosure Management-lösning för alla typer av texttunga rapporter såsom årsredovisningen, med stöd för ESEF. Vanligtvis använder våra kunder lösningen för mer än årsredovisningen, såsom processer för månadsrapporter, kvartalsrapporter, styrelsepaket samt andra interna återkommande rapporter. Alla lösningar är redan implementerade och testade i vår kundbas.

Ta del av vår guide till ett lyckat ESEF projekt!

Vi har tagit fram en praktisk och omfattande guide för arbetet med framtagandet av digitala årsredovisningar enligt det nya formatet.

Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.

Ta del av vårt papper om frustrationer i samband med årsredovisningsarbete.

Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.

Ta del av vårt webinar om Amana XBRL-Tagger!

Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.


Ta del av vårt webinar om Addedo.XBRL!

Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.


Amana XBRL-Tagger är en enkel fristående plug and play lösning. Med denna behöver du inte göra några större ändringar i din nuvarande process. Det här är det du gör.

1. Du installerar enkelt Tagger Desk top versionen som är plug and play
2. Ladda upp din aktuella rapport i Word eller InDesign (valfritt)
3. Tagga dokumentet och konvertera det till ett design anpassat XHTML/iXBRL dokument

Dom flesta kunderna på denna lösning gör först en taggning baserat på 2019 års rapport för att träna och testa samt förstå taggningsprocessen.

För mer insikter, material och intressanta blogginlägg gällande ESEF, besök gärna vår gemensamma kunskapsbank med Certent.

Meny