Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Adra – Trintech

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Läs mer om Adra

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.

Adra – Trintech

Adra är en ledande global (från början från Norge) lösning för bokslutsprocessen. Med denna kan ekonomiavdelningen lägga mer tid på att faktiskt förstå vad sifforna betyder. Adra ger dig möjligheten att se avvikelser live och identifiera riskerna tidigt. Du kan effektivisera arbetsuppgifter och förbättra noggrannheten för en bättre hantering av bokslutet.

Vägen till ett lyckat och högfungerande bokslut inkluderar:

· Automatiserad flervägstransaktionsmatchning med Adra® Matcher som gör att du kan fokusera på att hantera avvikelserna.
· Matchade transaktioner som smidigt integreras med balansavstämningen med Adra® Balancer.
· Centraliserade checklistor och dokument som möjliggör full insyn och kontroll över hela bokslutsprocessen från början till slut med Adra® Task Manager.
· Skräddarsydda rapporter och dashboards som belyser möjlighter till förbättring med Adra® Analytics

Hur skall man tänka om man vill sätta igång? Starta med den stora bilden. När du påbörjar ett bokslutsarbete, skapa en plan för hela processen med milstolpar för de viktigaste momenten.

– Prioritera konton med hög risk så att alla medarbetare är medvetna om vilka konton som är mest kritiska.
– Automatisk avstämning. Konton kan stämmas av automatiskt. Kolla vilka du kan automatisera.
– Smartare förberedelser vid avstämningen. Se till att för varje konto upprätta relevanta avstämningsregler eller procedurer samt vilka dokument och underlag som ska finnas i din organisation.

Programvara för periodavstämning

Oavsett om ni idag arbetar med kalkylblad, pärmar eller digital arkivering så är kontroll och överblick centralt. Ni behöver löpande ha dokumentation på plats och en uppfattning om status för varje person och varje arbetsuppgift. Det är här som programvaror som Adra Balancer kommer in och hjälper er att digitalisera och trimma ekonomiarbetet vid periodavstämning.

Istället för Microsoft Excel och manuella arbetsuppgifter som lätt orsakar fel, har ni med Adra Balancer en fullständig överblick i realtid av hela processen under avstämningen. Allt för att ni ska kunna lita på siffrorna i varje kontos utgående balans, frigöra tid och stänga perioden snabbare.

Adra Balancer ger ekonomichefer och deras medarbetare kontroll över hela stängningsprocessen vid månadens slut, med full synlighet, precision och efterlevnad av gällande lagar och regler.

Hur länge har ni på Nelly jobbat med Adra?

Sedan 2020-21.

Vad finns det för kopplingar till koncernrapporteringen när det gäller process, system (Cognos Controller) och personer?

Det finns inga integrationer. Man använder Adra innan det är dags att konsolidera.

Vad är särskilt bra?

Det är nästan bara bra saker. Man är en avdelning på 10 personer och har 8 licenser. Nu slipper man att sitta i delade excelfiler som får synkproblem i Onedrive och inte uppdaterar. Att kunna tanka över saldon från Navision till Adra är mycket bra. Man kan även släppa in revisorn direkt i Adra och det har varit uppskattat från revisorerna. Nu slipper man skicka en massa underlag och excelfiler till dom.

Vem (vilken roll) köpte in lösningen och varför?

Koncernredovisningschefen hittade produkten. ”Matcher” – matchar banktransaktioner hade han arbetat med tidigare och visste att de hade något för bokslut också.

Hur gick implementationen till?

Det var en kort startsträcka, en heldag utbildning med konsult och sedan en halvdag med teamet i utbildning. Lite egenarbete med kontoplaner och sedan fick man hyra in en extern konsult för att integrera mot Navision men det var gjort på ett par timmar. All in all kändes det smidigt och effektivt.

Hur länge har ni på Sveaskog jobbat med Adra?

Använder 3 moduler; Balanskontoavstämning, Bankkontoavstämning och Task Manager.

Vad finns det för kopplingar till koncernrapporteringen när det gäller process, system (Cognos Controller) och personer?

Inga kopplingar mot koncernrapporteringen förutom att vissa personer är inblandade i båda. Adra hanteras som en fristående sidoordnad process från Konsolideringen. Oftast används Adra kvartalsvis och inte månadsvis med vissa undantag.

Vad saknar du i lösningen eller leveransen?

Möjligheterna till rutinbeskrivningar i Task Manager kan förbättras, möjlighet till hantering av bilder Task Manager saknas samt att sätta krav på godkännande av balansavstämningar för vissa beloppsnivåer i kontoavstämningarna.

Vad är särskilt bra?

Balansavstämningen och bankkontoavstämningarna är superbra istället för Excel

Skulle du ta med dig lösningen till nästa arbetsplats?

Absolut!

Boka en demo