Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Rapportering, budget och prognos

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Skapa förutsättningar för samsyn, delaktighet och effektivitet när det gäller bolagets planering.

Rapporteringen, planeringsarbetet och att upprätta prognoser är centrala delar för organisationers verksamhets- och ekonomistyrningsprocess. Som ett resultat av att detta arbete ofta är manuellt, repetitivt samt tidsödande så leder det även till sämre kvalitet och mindre säkert resultat för många organisationer, i synnerhet om det inte finns ett systemstöd på plats.

Vi på Addedo har valt att samarbeta med marknadsledande leverantörer av programvara där vi erbjuder lösningar för att säkerställa, effektivisera och skapa en kollaborativ planerings-, forecast- samt budgetprocess för våra kunder – oavsett om det är i molnet eller lokalt.

Läs mer om vilka systemlösningar som finns och hur vi har hjälpt befintliga kunder att optimera bolagets planerings- och budgetprocess!

Silex berättar om sina erfarenheter från implementation av molnbaserad planeringslösning

Addedo förstår våra affärer och kan omsätta detta i en planerings- och rapporteringslösning (SAP BPC) utifrån verksamhetens behov.

Magnus Axberg
Controller, Haglöfs

Addedos konsulter har genom implementationen visat sig vara personliga, flexibla och lätta att nå. De hjälper oss att snabbt komma framåt genom sina pragmatiska lösningsförslag. De är också måna om att vi ska bli självgående i verktyget, det vill säga helt oberoende av konsulter. Jag gillar verkligen vårt samarbete med Addedo.

Pia Hammarqvist
Business Controller, Enento

Anpassa systemet till ekonomi och styrmodellen – inte tvärtom

När ni väl överväger att införa ett systemstöd för budget och planering så är det av stor vikt att det kan anpassas och fungera ihop med befintliga modeller samt metoder för att sedan optimera planeringsarbetet. Parallellt så bör även ekonomifunktionen men även organisationen ta vara på denna möjlighet och utvärdera sina befintliga affärs- samt ekonomimodeller då man dels har ett behov att se över det interna arbetet men även för att komma överens om hur bolaget framtida planering bör se ut.

Denna översyn blir således en stor del av själva förändringsprojektet och att därmed etablera en samsyn mellan IT, Ekonomi, Finans och ledning genom denna utvärdering av befintliga planerings- samt verksamhetsstyrningsprocesser.

Addedo har listat 6 framgångsfaktorer för ett lyckat projekt

Är du ute efter ett systemstöd för budget och planering har du hittat rätt. Addedo har bred erfarenhet av både system, branscher och olika typer av planeringsprocesser.

Använder du Excel idag för ert budget- och planeringsarbete? Du är inte ensam. Många företag håller fortfarande fast vid Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelheten kan lätt förvandlas till svårighet när verksamhet och komplexitet växer. Att vara på tårna och identifiera risker, problem och möjligheter är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi vet att många älskar sina excel-lösningar. Men läs gärna på följande länk vilka vinster du kan få med att faktiskt byta ut den. Den stora fördelen med en frikopplad Excellösning är frihet och flexibilitet.

Vad skall jag då välja – ett standardsystem eller en ren Excellösning med den frihet och flexibilitet som det innebär?

Svaret är, föga förvånande, att det beror på. Mindre organisationer eller organisationer med relativt okomplicerade behov klarar sig säkert utmärkt med en frikopplad Excellösning. Större organisationer (+100 MSEK i årsomsättning) med många människor involverade i planeringsprocessen, större komplexitet i budget- och prognosbehoven, flera budgetversioner och flera nivåer i organisationen gör däremot rätt i att titta närmare på någon av de dedikerade standardlösningarna som finns för att förenkla budget- och prognosprocesserna.

Utvärderingsguide för nytt budget och prognossystem. Öka värdet av budget och prognosprocessen. – Addedos guide till hur finansiell planering och analys kan ge konkreta konkurrensfördelar

Utvärderingsguide för nytt budget och prognossystem

Addedo har samlat sina tankar kring process och systemstöd för budget och planering och hur man kan gå till väga när man skall utvärdera motsvarande system.

Ta gärna del av detta dokument genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan.


   

  Fallstudie: Läs hur Inwido skapade en integrerad planninglösning med sin koncernredovisning.

  Ta del av Inwidos erfarenheter och tankar kring sitt förbättrade budget och prognosarbete.

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Fallstudie: Så fick Skandia en effektivare ekonomistyrning

   Skandia har genomfört ett stort förändringsprojekt i syfte att ge Skandias medarbetare bättre möjligheter att jobba effektivare och säkrare med ekonomistyrning och rapportering. En del i förändringsprojektet var att införa en ny planninglösning där valet föll på Workday Adaptive Planning. Ta del av vår fallstudie där du bl.a. kan läsa om lösningen, hur Addedo har stöttat Skandia och vilka resultatet som uppnåtts.

   För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.     

    Fallstudie: Hur Veolia förbättrade planeringsprocessen av budget och prognoser

    För att förbättra planeringsprocessen för budget och prognoser bestämde sig miljöföretaget Veolia för att byta planeringsverktyg till Workday Adaptive Planning.
    Ta del av vår fallstudie nedan och se hur Addedo hjälpte till Veolia med förändringsresan.

    För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.      

     Workday Adaptive Planning – En av ledarna i 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software

     Här är några exempel på fördelar med slutet databasbaserat system för exempelvis budget och prognos:

     Fördelar med slutet databasbaserat system
      • Minskat manuellt arbete med sammanställning och konsolidering.
      • Enklare att jobba med flera olika prognos-/budgetversioner.
      • Minskat personberoende i budget- och prognosprocesserna. Rena Excellösningar har ofta en ursprunglig skapare som i regel är den enda/e som fullt ut behärskar den.
      • Mindre risk för manuella fel, trasiga länkar och felaktiga formler i Excelblad.
      • Processtöd, arbetsflöden och översikt för administratörer.
      • Förenklar möjligheten att arbeta med bottom up-perspektiv likväl som top down i en och samma modell. Kan ladda in data från ekonomisystem och andra försystem, vilket minimerar behovet av manuell inmatning av data (exempelvis utfall som användaren ofta vill ha med in i modellen som utgångspunkt och jämförelse).
      • Det går enkelt att exportera den färdiga budgeten/prognosen till organisationens andra beslutsstödslösningar. Vissa standardlösningar har dessutom beslutsstödslösningar som är tämligen integrerade med deras planeringslösningar.

     Best practices

     Det är viktigt att ett nytt planeringssystem stödjer vedertagna arbetsmetoder såväl som gällande best practices för planering. Se här några exempel på best practices som ett nytt planeringssystem behöver kunna fungera ihop med.

     Lärdomar