Automatisera din likviditetsprognos Stöttar, utvecklar och utmanar
Finance och Business Control

ESEF Ta del av vår samlade kompetens och erfarenhet
kring det nya digitala årsredovisningsformatet
– ESEF, XBRL – Addedo har hittills genomfört
40 kundprojekt på detta tema
UPPTÄCK nya digitala årsredovisningsformatet – ESEF, XBRL
BUDGET & PROGNOS I tider av osäkerhet och svårbedömda likviditetsflöden är det viktigare än någonsin med träffsäkra prognoser. Börja idag med att se över de rutiner och systemstöd ditt företag har idag. Addedo har kunnande, erfarenhet och systemlösningar. UPPTÄCK

Haglöfs Magnus Axberg Addedo förstår våra affärer och kan omsätta detta i en planerings- och rapporteringslösning (SAP BPC) utifrån verksamhetens behov.
Controller, Haglöfs budget och planering |
CMP Fredrik Paulsson Budget- och rapporteringslösningen
(Planning Analytics) och förslagen Addedo har tagit fram har verkligen levererat – och det har deras konsultteam också.
Controller, Copenhagen Malmö Port budget och planering |
Veolia Jenny Wahlin Vi har gjort en enkät där användarna uttrycker att de upplever det nya budgetsystemet (Workday Adaptive) som bättre, snabbare och mer flexibelt. Det är mer lättanvänt än det gamla.
Det tycker jag också.
Business Controller, Veolia budget och planering |
Elitfönster Sandra Gummesson Säljkåren lägger in prognos och i verktyget (Planning Analytics) kan jag sedan bryta ned prognoserna i dagar och vidare från pengar till antal fönster eller ’luft’ och därefter till poäng som vi arbetar med i produktionen. Det underlättar för mig enormt som huvudplanerare. Operations Controller, Elitfönster budget och planering |

Automatisera din likviditetsprognos

I tider av osäkerhet och svårbedömda likviditetsflöden är det viktigare än någonsin med träffsäkra likviditetsprognoser. Att frigöra likvida medel i företaget kan innebära allt från en ökad vinstmarginal till överlevnad i ett krisläge.

Så börja idag att se över de rutiner och systemstöd ditt företag har för likviditetsprognoser och uppföljning. Addedo har kunnande, erfarenhet och systemlösningar.

automatisera likviditetsprognos
systemlösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Bli en av oss

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. För att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare jobbar vi hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom en öppen och löpande dialog och med tydliga målsättningar skapar vi tillsammans den miljö som vi tror du behöver för att trivas och utvecklas. Vi tror på ett starkt lagarbete drivet av spännande utmaningar. Lyhörda medarbetare och chefer som värnar om utvecklingen på individnivå.

Några av våra kunder och projekt

Våra kunder kommer från alla typer av branscher. Vi hjälper dessa med systemlösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det handlar om allt från enklare kostnadsbudgetar till komplicerade lösningar för operationell och strategisk planering. De flesta av våra kunder har hjälp av programvaror från IBM Cognos, SAP, Workday Adaptive eller Onestream. Men också Oracle Hyperion, Amana, Aaro, Coupa, Position Green eller Unit4 / Ocra.    Bevisa att du är människa genom att välja Nyckel.

    Meny