VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

 

Addedo är ett applikationskonsultföretag med bolag i Sverige och Norge. Vi ser som vår yttersta uppgift att hjälpa våra kunder att skapa förutsättningar för bättre affärsbeslut genom att omsätta behov och möjligheter till konkreta lösningar. Det gör vi utifrån applikationskonsulting och verksamhetskonsulting.

 
 
7034
 

KONCERNREDOVISNING

 

När man sitter med ett flertal bolag, elimineringar av interna transaktioner samt elimineringar av förvärv börjar komplexiteten att öka. Koncernredovisning – det är väl bara att summera ihop allting, hur svårt kan det vara?

 
7038
 

BUDGET OCH PROGNOS

 

Många av våra kunder ser idag över sina sätt att planera och prognostisera. Ibland handlar det om att separera budgeten i flera aktiviteter för att renodla syftena och tydliggöra. Samtidigt kan det handla om att ifrågasätta sin excelmodell som stöd för processen.

 
7040
 

RAPPORTERING OCH ANALYS

 

När man vill korta ledtider eller öka kvaliteten i rapporteringen gör Addedo skillnad. Börsintroduktion, omorganisation med förändrad styrmodell, större förvärv eller stark tillväxt är andra anledningar till se över sitt rapporteringsstöd och kontakta oss på Addedo.

 
7044
 

INTERIM/RESURSKONSULTING

 

Har du fått en lucka i din Controllerstab på grund av sjukdom eller annat oförutsett? Addedo hjälper till med kort varsel.

 
7046
 

IFRS 16

 

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Har du koll på vad det innebär? För leasegivaren kvarstår begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det betyder att dagens redovisning i princip blir oförändrad. Men för leasetagaren ser det annorlunda ut.

 
7048
 

ADDEDOS PROGRAMVARULÖSNINGAR

 

Utbudet är stort och snårigt. Addedo kan det väl. Låt oss bli din guide. Under denna länk hittar du ett urval av de bättre leverantörerna och programvarorna för rapportering, planering och analys. Läs om vilka de är och vad de är kapabla till.

 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER OCH PROJEKT

 

Våra kunder kommer från alla typer av branscher. Vi hjälper dessa med systemlösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det handlar om allt från enklare kostnadsbudgetar till komplicerade lösningar för operationell och strategisk planering. De flesta av våra kunder har hjälp av programvaror från IBM Cognos, SAP BPC, Adaptive Insights eller ExOpen. Men också Oracle Hyperion, Qlik, Palantir, Aaro eller Ocra.

 

Medius

PMC

Lekolar

Enea

CMP

Bong

Hexagon

Plantagen

 
 
46Anställda
300Kunder
44ANTAL IFRS 16-KUNDER
100Miljoner i omsättning
 
 

KONTAKTA OSS

 

7985