budget och planering |

Flödet mellan planer, exempelvis finansiell plan, kostnadsplan och försäljningsplan, är automatiserat och mycket effektivare nu. Ledtiderna mellan olika processer inom koncernen har minskat. Det är en välintegrerad lösning. Och det är en jättevinst att ha ett system i koncernen, vi lär oss av varandra och kan mer tillsammans.

Elisabet Kling
Business Controller, Skandia

budget och planering |

Budget- och rapporteringslösningen (Planning Analytics) och förslagen Addedo har tagit fram har verkligen levererat – och det har deras konsultteam också.

Fredrik Paulsson
Controller, Copenhagen Malmö Port

budget och planering |

Vi har gjort en enkät där användarna uttrycker att de upplever det nya budgetsystemet (Workday Adaptive) som bättre, snabbare och mer flexibelt. Det är mer lättanvänt än det gamla. Det tycker jag också.

Jenny Wahlin
Business Controller, Veolia

budget och planering |

Säljkåren lägger in prognos och i verktyget (Planning Analytics) kan jag sedan bryta ned prognoserna i dagar och vidare från pengar till antal fönster eller ’luft’ och därefter till poäng som vi arbetar med i produktionen. Det underlättar för mig enormt som huvudplanerare.

Sandra Gummesson
Operations Controller, Elitfönster

Utvärderingsguide för nytt budget och prognossystem

Addedo har samlat sina tankar kring process och systemstöd för budget och planering och hur man kan gå till väga när man skall utvärdera motsvarande system.

Vi hjälper er med systemlösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Från kostnadsbudgetar till lösningar för operationell planering. Budget och prognossystem

Bli en av oss

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. För att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare jobbar vi hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom en öppen och löpande dialog och med tydliga målsättningar skapar vi tillsammans den miljö som vi tror du behöver för att trivas och utvecklas. Vi tror på ett starkt lagarbete drivet av spännande utmaningar. Lyhörda medarbetare och chefer som värnar om utvecklingen på individnivå.

Några av våra kunder och projekt

Våra kunder kommer från alla typer av branscher. Vi hjälper dessa med systemlösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det handlar om allt från enklare kostnadsbudgetar till komplicerade lösningar för operationell och strategisk planering. De flesta av våra kunder har hjälp av programvaror från IBM Cognos, SAP, Workday Adaptive eller Onestream. Men också Oracle Hyperion, Amana, Aaro, Coupa, Position Green eller Unit4 / Ocra.