Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Vill du jobba på Addedo?

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Våra medarbetares upplevelse av Addedo:

Addedos medarbetar-
undersökning 2022

Då hamnar ni på ett värde som är 81 vilket är ett – jag höll på att säga ett galet högt värde – men det är jättebra värde. Jag tror jag knappt har sett nån kund som har ett så här högt värde tidigare

Maria Nettersand
VD och grundare av B-engaged

Addedos medarbetarundersökning 2022 visar på ett fantastiskt engagemang hos oss medarbetare – med ett eNPS* på 81 hamnar Addedo i den absoluta toppen bland liknande företag inom branschen, men även i jämförelse med samtliga företag i Sverige och Internationellt. Benchmark är 10. 20 är bra. 50 är mycket bra.

Addedos resultat visar på en stark kultur där medarbetarna stöttar, hjälper samt känner stort förtroende och engagemang för varandra.
De områden som undersökningen berör är medarbetareengagemang, utveckling, samarbete, välmående, målarbete och ledarskap. Undersökningen tittade särskilt på medarbetareengagemang. Det handlar om känslan som man har inför sitt jobb, att det är roligt att gå till jobbet, att man känner sig stolt att arbeta med det man gör. Men även att man pratar väl om sin arbetsplats med andra och rekommenderar andra att jobba på samma arbetsplats.

”Vi ser en mycket fin utveckling med hög efterfrågan på våra tjänster och en allt tydligare marknadsledarposition. En av förklaringarna har direkt koppling till våra medarbetares höga engagemang. Det är människorna och hur vi gör saker tillsammans som är nyckeln till vår framgång. Vi är så tacksamma över alla som vill vara en del av detta!” säger Christina Peterson HR ansvarig på Addedo.

* Om du vill lyssna på teorin bakom eNPS så spola fram till 5.35 i filmen om Addedos medarbetarundersökning.

Vill du jobba på Addedo?

Addedo har alltid plats för duktiga och drivna konsulter.

Vi vill växa kontrollerat och har en hög ambition att ta väl hand om våra nya kollegor. Det gör att vi tar in nya personer i ett lugnt tempo och vi lägger kraft på vår rekryteringsprocess. Likväl som vi anstränger oss mycket för att nyanställda skall få en bra och stabil start på Addedo.

Vår rekryteringsprocess innehåller alltid minst 2 intervjuer där du som kandidat i de flesta fall får chansen att träffa närmaste chef, VD, en kommande kollega eller advisor inom aktuellt område

Under intervjuerna säkerställs att du och Addedo är en bra match, dvs att du har den kunskap och det driv som vi behöver samt att dina värderingar stämmer väl överens med vad Addedo står för. Självklart vill vi också stämma av att du har en personlighet som passar bra in i vårt gäng.

Vid intervjuerna presenterar vi även hur planen för just dig skulle se ut på kort och lång sikt. Och hur du och din kompetens passar in i Addedos strategi. Vårt mål är att du och Addedo ska ha ett ömsesidigt givande samarbete och att såväl du som Addedo får ut det som eftersträvas och önskas.

Löner och förmåner

Vi har gått från att ha haft rörliga löner i 15 år till fasta för våra konsulter. Rörliga löner är det vanliga i konsultbranschen. Vi vill skapa en miljö som premierar samarbete och uppmuntrar viljan att dela med sig av kunskap såväl som deltagande i projekt. Nu har vi kommit dithän att det bäst stöds med fasta löner.

Vidare erbjuder vi generösa friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil vid sidan om mycket annat.

Arbetstider

Ofta sker konsultarbetet ute hos kund, men kan i perioder bedrivas från Addedos kontor. Addedo har trevliga och påkostade kontor för att på så sätt uppmuntra att man sitter där och jobbar tillsammans. Skulle man vilja jobba hemifrån går det självklart också bra.

Alla på Addedo har full flexibilitet av tid inom månaden, sex veckors semester samt en 40 timmars timbank.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. För att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare jobbar vi hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom en öppen och löpande dialog och med tydliga målsättningar skapar vi tillsammans den miljö som vi tror du behöver för att trivas och utvecklas. Vi tror på ett starkt lagarbete drivet av spännande utmaningar. Lyhörda medarbetare och chefer som värnar om utvecklingen på individnivå.

Vi försöker skapa stort engagemang genom att t.ex.

  • Ha tydliga mål och leva efter våra värderingar
  • Uppmuntra och göra det möjligt att arbeta flexibelt på det sätt som passar var och en bäst
  • Vara lyhörda för idéer av olika slag samt önskemål kring uppdrag och utveckling

För att ytterligare odla kultur och samarbete har Addedo många löpande sammankomster. Under vissa av dessa utbyter vi erfarenheter och löser tillsammans olika utmaningar. Vi har kontinuerligt ett stort fokus på att delge och lära av varandra. En gång i månaden har vi företagsmöte för diskussion om vad som sades på senaste ledningsgruppsmötet.

Andra gånger vi ses handlar det bara om lek. Många gånger reser vi någonstans gemensamt för konferens kombinerat med skidåkning, paddling, cykling eller nåt annat kul på programmet.