Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Värderingar

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Lagarbete, engagemang, kompetens och balans – viktiga pusselbitar på Addedo

Våra värderingar ger vår kultur och riktning. Alla på Addedo äger gemensamt vår kultur. Det handlar primärt om hur vi väljer att förhålla oss till varandra och våra kunder i vårt dagliga arbete. En Addedo-medarbetare upplevs som prestigelös, ödmjuk och pålitlig, kombinerat med en stark vilja att hjälpa andra. Vår kultur präglas av starkt fokus på kunder och medarbetare. Men framförallt på människan.

Vi arbetar ständigt med att stärka grunden för kulturen. Det sker bland annat genom en gemensam grundsyn för ledarfrågor och genom att bygga historier, men också strukturkapital som stödjer våra värderingar. Samtidigt försöker vi så långt som möjligt ge utrymme för flexibilitet för varje medarbetares beslut och ansvar.

Addedos ägare och ledning äger och leder utvecklingen av vårt traditionella strukturkapital. Med det menar vi det som handlar om Addedos strategiska inriktning med tillhörande korta och långa mål för verksamheten samt alla stödjande processer.

Vi försöker ha roligt på jobbet. Tillsammans hjälps vi åt att få det att faktiskt hända. Vi hittar på mycket! Både på jobbet och utanför. Formellt ger vi utrymme för att påverka sin arbetssituation och att skapa nytta, tillsammans. Vi uppmuntrar ett antal beteenden hos oss själva; vi är resultatorienterade, coachande, reflekterande, transparenta, prestigelösa. Vi styr och följer upp Addedo utifrån våra värderingar vid sidan om traditionella finansiella mått.

Christina Peterson
Konsult och HR chef

Att väva samman företagets affärsstrategi med företagsvärderingar är ett sätt att tydliggöra och konkretisera vilka förväntningar vi vill ha på varandra. Det blir helt enkelt ett sätt att tydliggöra vilka beteenden som är viktiga för företagets fortsatta framgång, och såklart allas engagemang och trivsel på jobbet.

Det finns inget så kul som att jobba med människor som är medvetna och vet vad de är bra på och vad de får energi av.

Johan Berggård
VD

Lagarbete

Vi tror på lagarbete med allt vad det innebär av kunskaps- och idéutbyte. Vi hjälper och stöttar varandra. En grupp som känner motivation, arbetsglädje och samhörighet har goda förutsättningar att skapa bra lösningar. Våra kunders framgångar är vår gemensamma källa till drivkraft.

Engagemang

Vi är engagerade i vår uppgift och i våra kunder. Vi brinner för lösningen och vågar ta den ett steg längre. Även om det kräver ifrågasättande. Vi tar ägandeskap och strävar efter långsiktiga relationer. För att nå dit krävs erfarenhet, kompetens och lyhördhet att kunna ta in flera olika perspektiv för verklig insikt.

Kompetens

För Addedo handlar kompetens framförallt om djup. Vi är specialistkonsulter och vårdar vår unika ställning som bäst på det vi gör med ständig utveckling och många års erfarenhet i botten. Samtidigt är vi angelägna om att vara aktuella och relevanta för våra kunders behov.

Balans

Vi ger för att vinna. Balans i livet är en nyckel för harmoniska relationer såväl på jobbet som hemma. Därför tar vi ansvar som arbetsgivare och skapar en god grund för balans både på och utanför jobbet.