Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

CFO

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Affärspartner som ofta är närmast VD

CFO rollen har alltid haft höga krav på sig. Historiskt har CFO ansvarat för och varit involverad i rapportering och utfall. Man har länge drivit rollen mot att bli mer affärsnära, strategisk och framtidsorienterad. Mycket pekar på att man nu är nära denna höga förväntan. Även om rapporteringskraven inklusive regelefterlevnad bara har ökat och därmed kanske hållit tillbaka den strategiska delen av jobbet så gör digitaliseringen mycket för att det nu skall bli verklighet.

Många företag har börjat se över sina gamla administrativa ekonomistyrningssystem. I takt med automation, bredare och djupare datafångst samt bättre analysmöjligheter har effektivare lösningar blivit mer tillgängliga och ändamålsenliga. När vi dessutom börjar se robotisering samt kognitiv och artificiell intelligens runt CFOer så börjar det stora förändringstrycket.

De företag som snabbt anpassar sin verksamhet till digitala processer och nyttjar ny teknik kommer att vara ledande och vinna konkurrensfördelar. För CFOer och deras team har detta inneburit krav på att bli mer affärsnära och datadrivna för att på bättre sätt supportera kärnverksamheten med bättre beslutsunderlag. Man kommer att behöva skaffa sig nya kompetenser för att kunna navigera ekonomifunktionen i en teknikdriven omgivning, där strategi och tillväxt är ett ständigt rörligt mål. Det krävs även nya sätt att kommunicera på. Till det ett nytt ledarskap som kan få mänskliga och digitala medarbetare att fungera i symbios.

En strategisk CFO fokuserar på att länka strategin med genomförande för att kunna leverera på de definierade målen och närmar sig därmed ofta CFO i sitt arbete. Det har tagit tid att komma hit. Mer traditionella ansvarsområden som förvaltningsrapportering, resultathantering och investerarrelationer är fortfarande viktiga, men blir mer och mer renodlade hygienfaktorer. CFO måste i högre grad fokusera på att omvandla data till insikt och använda insikterna i skapandet av nya strategier. På så sätt kan CFO äga agendan gentemot nyckelpersoner och stakeholders som styrelser, ägargrupper och investerare.

Vi på Addedo kan hjälpa till att automatisera och få dina hygienfunktioner att bara fungera.

Vi har stämt av med våra kunders CFOer vad som står högst på deras agenda inför det nya decenniet. Till de vanliga svaren hör:
  • Digitalisering och automatisering
  • Tillväxt och ökad försäljning
  • Likviditetsfokus
  • Organisations- och strukturförändringar för att hantera förvärv såväl som avyttringar och sammanslagningar
  • Kompetensförsörjning – hitta, attrahera och behålla rätt medarbetare samt tillgodose behovet av kompetensutveckling för nya roller

Hur kan vi hjälpa dig?

Addedo har bred och djup kompetens. På vilket sätt den är relevant för dig som CFO beror mest på dina behov och förutsättningar. Addedo jobbar direkt mot CFOer framförallt på mindre till mellanstora bolag och koncerner.

Vi erbjuder alltifrån förstudier, förändrings- och utvecklingsprojekt kring våra tjänsteområden till support och förvaltning av implementerad programvara. Till detta hjälper vi många kunder med både interim- och rekryteringstjänster för roller som är högspecialiserade (främst koncernredovisning och treasury).