Slide IBM Cognos Controller
Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Cognos Controller

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
IBM Cognos Controller - system för koncernrapportering

Komplett system för koncernrapportering av ekonomer för ekonomer byggt från början i Sverige

Många av våra konsulter har ett förflutet både på Frango och Cognos som är Cognos Controllers ursprung. Totalt sett har Addedos konsulter genomför över 100 implementeringar av Cognos Controller.

IBM Cognos Controller är marknadsledande i Sverige med flest kunder totalt. Det är också det system (av två) som väljs idag av flest koncerner. Dom senaste fem åren har ca 20 koncerner om året gått från Excel till Cognos Controller för sin koncernrapportering. Totalt sett använder drygt 250 koncerner Cognos Controller i Sverige.

Systemet är enkelt och användarvänligt. Det är byggt från början i Sverige, av ekonomer för ekonomer.

Det finns en hel del inbyggd intelligens för att hantera koncernredovisning och operativ uppföljning och analys. Cognos Controller ägs av kunden och är konsultsnålt. Från början byggdes det för mindre och mellanstora koncerner. Det är fortfarande dom som i störst utsträckning köper idag så som Partex, Sivers Ima, Lamiflex och Piteå Kommun. Men även många större koncerner använder systemet såsom IKEA, Vattenfall, Swedbank och PEAB.

Läs mer om Cognos Controller på IBMs hemsida

Boka en demo av Cognos Controller

Meny