Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Cognos Controller

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   Komplett system för koncernrapportering av ekonomer för ekonomer byggt från början i Sverige

   Många av våra konsulter har ett förflutet både på Frango och Cognos som är Cognos Controllers ursprung. Totalt sett har Addedos konsulter genomfört över 300 implementeringar av Cognos Controller.

   IBM Cognos Controller är marknadsledande i Sverige med flest kunder totalt. Det är också det system (av två) som väljs idag av flest koncerner. Dom senaste fem åren har ca 20 koncerner om året gått från Excel till Cognos Controller för sin koncernrapportering. Totalt sett använder drygt 250 koncerner Cognos Controller i Sverige.

   Systemet är enkelt och användarvänligt. Det är byggt från början i Sverige, av ekonomer för ekonomer.

   Det finns en hel del inbyggd intelligens för att hantera koncernredovisning och operativ uppföljning och analys. Cognos Controller ägs av kunden och är konsultsnålt. Från början byggdes det för mindre och mellanstora koncerner. Det är fortfarande dom som i störst utsträckning köper idag så som Partex, Sivers Ima, Lamiflex och Piteå Kommun. Men även många större koncerner använder systemet såsom IKEA, Vattenfall, Swedbank och PEAB.

   Som en global börsnoterad koncern med ett växande antal dotterbolag sökte vi en användarvänlig och modern systemlösning för vår finansiella rapportering. Addedo erbjuder en komplett systemstöd med ett team av proffsiga konsulter

   Jenny Graflind
   CFO, Swedencare

   Vi hade aldrig klarat det här om vi inte hade haft Cognos Controller

   Anna Dahlström
   koncernekonom på PEAB

   PEAB valde att ersätta sitt tidigare koncernredovisningssystem med Cognos Controller under 2018.
   Under 2020 har PEAB genomgått ett antal strukturella förändringar som t ex några stora förvärv som påverkat koncernkonsolideringen radikalt.

   Ganska tidigt som ny CFO på Svevik Industri identifierade jag behovet av att stärka upp systemstödet. Då jag tidigare framgångsrikt jobbat både med Cognos Controller och Addedo föll sig valet av system och implementationspartner ganska naturligt. Addedo har varit en fantastisk partner under implementeringen. De har varit lyhörda för våra behov och har hjälpt oss att få ut det mesta av systemet.

   Sophia Dernulf
   CFO, Svevik Industri

   Addtech och Addedo – koncernrapportering och analys

   Bergendahls delar med sig av sina erfarenheter att få Cognos Controller på plats. Men även vad man gjort för att i steg två ytterligare automatisera och vidareutveckla applikationen.

   Hexagon och Addedo – koncernrapportering och analys

   1

   totalt antal koncernredovisningsprojekt

   1

   års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

   1

   konsulter

   1

   IFRS16 projekt

   1

   antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på

   Boka en demo av Cognos Controller