Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

AARO

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Aaro - svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering och en av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden
Läs mer om AARO
Aaro - svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering och en av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  Svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering

  Flera av våra konsulter har under årens lopp lett och varit involverade i implementationsprojekt av AARO. Det gäller både renodlade projekt för att automatisera koncernredovisningen, sedan det blev aktuellt också IFRS16 projekt. Addedo är konsult och även licenspartner till AARO. Till några av våra kundprojekt hör Diaverum, Lindengruppen, Beckers, Tobii men även på senare tid Prosero Group, Mölnlycke samt Omega Point.

  AARO är en av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden. Det är lämpligt för större, men även mindre koncerner. Till kunderna där hör Holmen och SCA. Det finns även en hel del mindre koncerner som tar stöd av AARO såsom Sneakers ’n Stuff, Mfex, Open Solutions, Fasadgruppen och Happy Socks,

  AARO är ett standardsystem med mycket inbyggd intelligens för att hantera koncernredovisningen fullt ut. Systemet levereras dessutom med ett färdigt baspaket – redo att installeras och börja användas direkt. Även om många tycker att dom har en unik kontoplan och i dom flesta fall har rätt i det förespråkar vi på Addedo baspaketet när det gäller AARO. Baspaketet bygger på EU BAS och innehåller kontoplan, konsolideringslogik samt ett antal rapporter. Som användare kan du själv enkelt lägga till, redigera eller ta bort konton, blanketter och logikberäkningar.

  AARO har även stöd för den operativa uppföljningen med en kraftfull rapport och analysmotor. I AARO sker endast en (1) konsolidering, vilken både täcker den legala och externa koncernredovisningen och den operationella och interna uppföljningen. Som ett resultat av eller bevis för detta överensstämmer alltid den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen i AARO.

  AARO Lease IFRS 16 är en produkt med vilken du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter IFRS 16 kommer att ha på ditt företag, affärsområde eller koncern.

  Med lösningen kan du upprätta en kontraktsdatabas. Informationen registreras manuellt eller importeras per kontrakt och alla de nödvändiga beräkningar som krävs hanteras sedan automatiskt på både balans- och resultaträkningen. Det finns även möjlighet att generera en journal för bokning tillbaka i ert ERP-system om så önskas.

  AARO Lease IFRS 16 kan användas fristående eller integrerat med AARO. Om produkten används integrerat med AARO (koncernrapportering) bokas alla effekter på tillgångar, skulder och resultaträkningar upp automatiskt i balans- och resultaträkning i en egen koncernjournal. Därmed kan man köra rapporter för balansräkning, resultaträkning och nyckeltal med eller utan IFRS 16-effekter.

  1

  totalt antal koncernredovisningsprojekt

  1

  års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

  1

  konsulter

  1

  IFRS16 projekt

  1

  antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på

  Boka en demo