Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

AARO

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Aaro - svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering och en av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden
Läs mer om AARO
Aaro - svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering och en av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  Svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering

  Flera av Addedos konsulter har under årens lopp lett och varit involverade i implementationsprojekt av AARO. Det gäller både renodlade projekt för att automatisera koncernredovisningen såväl som IFRS16 projekt. Addedo är konsult och licenspartner till AARO. Till några av våra kundprojekt hör Kjell&Co, Catella, Sinch, Alcadon, Hexicon, Karnell Group, Seafire samt Prosero Group.

  AARO är ett av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden. Koncernrapporteringssystemet AARO passar koncerner i alla branscher och storlekar. Man återfinner kunder i alla dessa delar av marknaden.

  Produkten automatiserar koncernredovisningsprocessen och ger er en kvalitetssäker bokslutsprocess utan driftstopp. Det levereras och installeras som en färdig plattform, AARO Baspaket, där mycket inbyggd intelligens för att hantera koncernredovisningen fullt ut redan finns på plats. Vi på Addedo förespråkar baspaketet när det gäller AARO. Baspaketet innehåller bland annat EU BAS kontoplan (baserat på IFRS), förvärvsregister, konsolideringslogik, kassaflöde samt ett antal rapporter. Som användare kan du själv enkelt lägga till, redigera eller ta bort konton, rapporter och logikberäkningar, skapa skräddarsydda rapporter och logikberäkningar, och mycket mer.

  AARO har även stöd för den operativa uppföljningen med en kraftfull rapport- och analysmotor. I AARO sker endast en (1) konsolidering, vilken både täcker den legala och externa koncernredovisningen och den operationella och interna uppföljningen. Som ett resultat av eller bevis för detta överensstämmer alltid den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen i AARO.

  AARO Lease IFRS 16 är en produkt med vilken du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter IFRS 16 kommer att ha på ett företag, affärsområde eller koncern. Efter att en kontraktsdatabasupprättats (manuellt eller genom import via Excel) sköter systemet alla nödvändiga beräkningar för att säkerställa att du är IFRS 16-kompatibel på både balans- och resultaträkningen.

  Det håller också koll på dina avtals start- och slutdatum, skatt, ränta, valuta med mera. Det finns även möjlighet att generera en journal för bokning tillbaka i ert ERP-system om så önskas.

  AARO Lease IFRS 16 kan användas fristående eller integrerat med AARO.

  1

  totalt antal koncernredovisningsprojekt

  1

  års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

  1

  konsulter

  1

  IFRS16 projekt

  1

  antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på

  Boka en demo