Slide AARO
Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

AARO

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
AARO systemstöd för koncernrapportering - marknadsledande koncernrapporteringssystem

Svensk specialistleverantör av systemstöd för koncernrapportering

Flera av våra konsulter har över årens lopp lett och varit involverade i implementationsprojekt av AARO. Det gäller både renodlade projekt för att automatisera koncernredovisningen men även IFRS16 projekt. Addedo är både konsult- och licenspartner till AARO.

AARO är en av två marknadsledande koncernrapporteringssystem på den svenska marknaden. På NasdaqOMX Stockholm Large Cap är 25 % AARO-användare. Till kunderna där hör Electrolux, Holmen och SCA. Det finns även en hel del mindre koncerner som tar stöd av AARO.

Systemet är användarvänligt. Det har stöd för både operativ och legal rapportering. Man har även bra stöd för analys via drill down funktionalitet.

Själva bolaget levererade från början stöd till Ericsson för när det gäller koncernrapportering. Till slut fanns en lösning på plats och tids nog paketerade man denna och gick marknaden i Sverige. Idag använder drygt 200 koncerner i Sverige AARO.

Läs mer på AAROs hemsida

Boka en demo av AARO

Meny