Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Tagetik

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Boka en demo av Tagetik

Komplett plattform för koncernrapportering, ekonomistyrning och mer

Tagetik finns i Addedos portfölj av erbjudanden för de kunder inom Group Finance som efterfrågar en plattform med ett bredare utbud. Plattformen erbjuder inte bara stöd för koncernrapportering och planering utan även regulatorisk rapportering, skatt och ESG. Det finns även stöd för justeringar innan koncernkonsolideringen sker som har att göra med olika avstämningar på kontonivå och matchning av interna mellanhavanden för att säkra siffrorna innan konsolidering. Genom att koppla ihop finansiell data med operationell kan man med hjälp av Tagetik ta ett integrerat helhetsgrepp om sin styrning och uppföljning.

Med hjälp av en enhetlig lösning kan du automatisera och följa upp på samtliga finansiella processer. Samtidigt får du snabbare information och möjlighet till insikter som behövs för bättre beslut och för att kunna styra och följa upp verksamheten.

Plattformen kan beskrivas som att ligga mitt emellan färdig applikation och verktygslåda. Man hittar kunder övre delen av SMB segmentet i Sverige. Det finns ca 40 kunder i Sverige på någon av Tagetiks delar av plattformen.

Addedo erbjuder senior kompetens på Tagetik när det gäller tillämpningar på koncernrapportering såväl som på hållbarhet.

Tagetik är en del av Wolters Kluwer som i sin tur är en ledande global leverantör av programvarulösningar som stöder processer som har att göra med just koncernredovisning, budget, prognos, skatt och regulatorisk rapportering. Man har även specifika lösningar inom professionell information, redovisning och hälsa. Wolters Kluwer har sitt huvudkontor i Alphen aan den Rijn i Nederländerna, och hade intäkter under 2022 på 5,5 miljarder Euro. Koncernen hjälper kunder i mer än 180 länder, har verksamhet i mer än 40 länder och har cirka 20 000 anställda över hela världen.