Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Treasury

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

10 frågor på 3 minuter
– och få direkt svar på var ni står när det gäller er likviditetsplanering. Står ni stadigt väntar en överraskning.

Fler och fler arbetar aktivare med att följa upp sin likviditet och kassaflödesprognoser. Det har inte bara att göra med ökad osäkerhet i omvärlden. Det är också relaterat till i vilken grad man har utlandsverksamhet och vilken ägarsituation man har samt hur verksamheten är finansierad. Genomarbetade och träffsäkra likviditetsprognoser kan vara avgörande för företagets fortlevnad. Många strävar idag efter en större grad av automatiserade processer.

Vi har tagit fram ett diagnostiskt test som skall hjälpa dig att ta tempen på er nuvarande nivå att hantera likviditet och prognoser. Gör testet och få direkt återkoppling var ert företag står utvecklingsmässigt vad gäller likviditetsplanering.

Fem steg som leder till bättre Cash forecast och likviditetsplanering

Tillförlitlighet vad gäller likviditetsplanering har alltid varit en utmaning för större företag och koncerner. Bra prognoser är avgörande för att kunna minska finansiella kostnader. Det kan även emellanåt understödja verksamheten i att undvika insolvens. Coronapandemin understryker behovet av synlighet av koncernens bankbalanser och likviditetsprognoser. Klicka på bilden för att ta del av några råd med fem steg som leder till bättre synlighet av koncernens likviditet och likviditetsplanering.

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   I ständig förändring

   Treasury-funktionen är som andra finansfunktioner under press att uppvisa ökad effektivitet. För att uppnå önskade effektivitetsförbättringar ställer företagen högre krav både på sina banker, den egna organisationen och systemleverantörer. Mer skall göras av färre. Företagen vill se högre grad av automatisering. Ökad rörlighet hos finansavdelningens personal kräver plats-oberoende med hjälp av mobila lösningar. Realtidsinformation är ett grundkrav.

   Treasury-funktionen är en rådgivande funktion mot koncernledning och dotterbolag. Följande är treasurys kärnverksamhet:

   • Cash management
   • Likviditetsplanering och hantering av kortfristig upplåning och placeringar för både koncern och dotterbolag
   • Hantering av risk när det gäller ränta, valuta och insatsvaror. Analysera och genomföra transaktioner för att minska företagets valuta-, energi- och ränterisk inom ramverket för koncernens Policies
   • Dokumentation av hedging transaktioner
   • Finansiella investeringar
   • Allmänt hantera relationer och kommunicera med banker, tillsynsmyndigheter, rating institut och andra externa intressenter
   • Förvalta och utveckla befintlig låneportfölj
   • Corporate finance
   • Upprätta rapporter till ledning och styrelse för att säkerställa en god förståelse om bolagets finansieringsfrågor
   • Gränssnitt mot andra funktioner och system exempelvis koncernredovisningsfunktion och system

   Addedo kontaktas just nu av många koncerner som söker stöd i sin likviditetsplanering. Dessa kontakter kan ursprungligen var drivna av den egna styrelsen eller från externa finansiärer som vill förvissa sig om att man har likviditeten under kontroll. En svag likviditet få förödande konsekvenser även på mycket kort sikt.

   När likviditeten är spridd över ett antal dotterbolag och olika valutor som gäller för många av våra kunder – då blir det mer komplext. Annat som är styrande för arbetet är syfte och tidshorisont för prognoserna. Prognoser som ska hjälpa treasury att ta beslut på kort sikt bör utformas på ett sätt. Längre prognoser som landar i ledningsrapporteringen ett annat.

   Vilka kompetenser och bakgrunder efterfrågas inom treasury idag?

   Kvantitativa profiler med kunskaper inom regelverk och riskhantering är eftersökta. Arbetsuppgifterna har också blivit bredare, mer projektorienterade och mindre sitta vid en skärm och handla hela dagen.

   Kunskaper inom valuta och räntehandel i kombination av erfarenhet och intresse för systemfrågor. Rollerna inom treasury-funktionen är i ständig förändring. Det ser helt annorlunda ut idag jämfört med i början av 2000-talet. Sannolikt ser det annorlunda ut om 10 år, vilket ställer krav på anpassningsförmåga och nyfikenhet.

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Addedo erbjuder både system och tjänster som förenklar din vardag inom allt som rör treasury. Vi hjälper dig även att hitta effektiva gränssnitt redovisning och control. För att få en bild av hur vi kan förenkla och leverera värde för just dig erbjuder vi en kostnadsfri analys av just din finansiella situation. Vi analyserar ert arbete med:

    • era interna och externa lån
    • bankbalans i alla valutor
    • hur er riskexponering ser ut
    • förutsättningar för netting
    • regulatoriska risker kopplat till treasury

   Analysen kommer att visa hur du kan spara mycket tid och pengar genom att arbeta strukturerat och automatiserat med ett treasury management-system. Börja din resa tillsammans med oss mot en tryggare treasury-funktion. Vårt mål är att du ska kunna fokusera på strategiskt och värdeskapande arbete istället för repetitivt, manuellt och rapporterande arbete.