Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Årsredovisning och kvartalsrapporter

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Uråldriga metoder – vi erbjuder förändring!

Årsredovisningen har av tradition varit en välpaketerad ambitiös produkt som tagit mycket kraft av de som levererat sifforna – koncernekonomifunktionen.

I och med det nya digitala formatkravet ESEF tänker vi på Addedo passa på att hjälpa våra kunder ta steget från decennier av statiskt manuellt prickningsarbete till framtidens automatisering och förenkling. Vi riktar oss främst till kunder som tröttnat på det manuella arbetet och som tänker utifrån en begränsad IR-budget.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Granskning och kvalitetssäkring av finansiella rapporter.
  • Rådgivning om tillämpliga lagar och regler samt implementering redovisning och rapporteringskrav.
  • Övergång till och tillämpning av IFRS
  • XBRL taggning enligt ESEF
Årsredovisning. Automatisering av årsredovisningar och delårsrapporter, kvalitetssäkring av finansiella rapporter, XBRL taggning enligt ESEF