Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Årsredovisning och kvartalsrapporter

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Uråldriga metoder – vi erbjuder förändring!

Årsredovisningen har av tradition varit en välpaketerad ambitiös produkt som tagit mycket kraft av dom som levererat sifforna – koncernekonomifunktionen.

I och med det nya digitala formatkravet ESEF tänker vi på Addedo passa på att hjälpa våra kunder ta steget från decennier av statiskt manuellt prickningsarbete till framtidens automatisering och förenkling. Vi riktar oss främst till kunder som tröttnat på det manuella arbetet och som tänker utifrån en begränsad IR budget.

Vi inser att årsredovisningar såväl som kvartalsrapporter är viktiga verktyg för att kommunicera med investerare och andra intressenter. Addedo har kompetens kring de lagar och regler som styr den finansiella rapporteringen. Vi har förståelse för intressenternas förväntningar och behov av information. Sist men inte minst förstår vi dom behov, krav, utmaningar och möjligheter som Financal Control här.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Upprättande och automatisering av hela eller delar av årsredovisningar och delårsrapporter
  • Granskning och kvalitetssäkring av finansiella rapporter
  • Rådgivning om tillämpliga lagar och regler samt implementering redovisning och rapporteringskrav
  • Övergång till och tillämpning av IFRS
  • XBRL taggning enligt ESEF
Årsredovisning. Automatisering av årsredovisningar och delårsrapporter, kvalitetssäkring av finansiella rapporter, XBRL taggning enligt ESEF