Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

OneStream

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Boka en demo av OneStream

Kraftfull plattform för ekonomi och verksamhetsstyrning

OneStream erbjuder finansfunktionen en enhetlig plattform för verksamhetsstyrning. Specifikt stöder den processer som har att göra med koncernrapportering, budget och prognos samt rapportering och analys. Plattformen möjliggör även en automatisering av delprocesser med stora volymer såsom kontoavstämningar, matchning av interna mellanhavanden etc. Lösningen riktar sig i första hand till större koncerner med komplexa behov där exempelvis detaljerad operativ uppföljning på koncernnivå är aktuellt.

OneStream lägger stor vikt och fokus på att skapa och bibehålla nöjda kunder. Som ett bevis för det lämnar man alltid en kundlista med namn på samtliga kunder och kontaktpersoner som man är fri att ringa som prospekt för en referens.

OneStream ett oberoende mjukvarubolag som ägs av en grupp riskkapitalbolag med KKR i spetsen. Man har över 700 kunder, 200 partners och 800 anställda. OneStream grundades 2010 av personer med förflutet på Hyperion och Upstream.

Addedo erbjuder senior kompetens på OneStream när det gäller tillämpningar på koncernrapportering såväl som på budget och prognos.

För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  Många ser över sin verksamhetsstyrning utifrån ett integrerat planeringsperspektiv. Man automatiserar alla planeringsprocesser och länkar dom till den övergripande koncerngemensamma finansiella budgeten. Den i sin tur kopplas mot utfalls data i koncernredovisningen för avvikelseanalys. Den görs i samma system. Läs mer om integrerad planering och verksamhetsstyrning i denna artikel från Onestream

  För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
     

    Med hög komplexitet både när det gäller strukturer och ekonomimodell samt höga krav på operativ detaljnivå kan man vilja titta på vad lösningar med plattformstänk har att erbjuda. Ladda ner och läs denna artikel om Onestreams plattform.

    För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
      

     För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
       

      CFO och ledare inom både financial och business control förväntas inspirera till digital och data driven verksamhetsstyrning. Finance transformation på riktigt handlar mer om utveckling än om transformation. Den är en resa över tid. För många innebär det att omdefinera syftet och innehållet för Office of Finance. Det kallas Intelligent Finance. Läs mer om detta I artikeln med samma namn från Onestream.

      För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.
        

       1

       totalt antal koncernredovisningsprojekt

       1

       års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

       1

       konsulter

       1

       IFRS16 projekt

       1

       antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på