Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Position Green

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   Position Green

   Ofta faller hållbarhetsrapporteringen på ekonomifunktionen. I och med det faller en del frågor kring systemstöd för detta på Addedo.

   Det gjorde att vi gick ut och försökte hitta den bästa lösningen på området att rekommendera våra kunder. Vi ville hitta en för syftet särskilt framtagen lösning som alternativ till det vi brukar bygga i befintliga (koncern)rapporteringsverktyg. Efter en omfattande kund och marknadsundersökning kom Position Green upp som det mest attraktiva alternativet.

   Position Green är en svensk leverantör som växer fort och som funnits sen 2015. Idag är man marknadsledare i Sverige. Man levererar en plattform i molnet som hjälper kunderna att bli datadrivna hållbarhetshjältar. Det går snabbt att komma igång. Man utgår ifrån och bygger kundens unika mätstruktur. Det kan innebära vilka mätområden man vill samla in data kring och vilken exakt data det handlar om. Vidare varifrån i organisationen eller utanför organisationen som data skall hämtas, vem som ska ha vilken behörighet i plattformen, och hur data ska importeras in i plattformen.

   Dom flesta utgår ifrån och kopplar hållbarhetsarbete till en standard. Position Green lägger löpande till nya standarder som våra kunder efterfrågar.

   Boka en demo av Position Green