Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Workday Adaptive Planning

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   Addedos konsulter har genom implementationen visat sig vara personliga, flexibla och lätta att nå. De hjälper oss att snabbt komma framåt genom sina pragmatiska lösningsförslag. De är också måna om att vi ska bli självgående i verktyget, det vill säga helt oberoende av konsulter. Jag gillar verkligen vårt samarbete med Addedo.

   Pia Hammarqvist
   Business Controller, Enento

   Molnlösning på riktigt – Workday Adaptive Planning

   Rapportering, planering och budget

   Få ut det bästa och mesta av Workday Adaptive Planning med hjälp av Addedo. Mer än fyra tusen organisationer världen över förlitar sig på lösningen. I Sverige har samtliga av Workdays Adaptive Plannings svenska kunder tagit hjälp av Addedo. Länge har vi varit enda partnern i Sverige. Nu har ytterligare ett par tillkommit. Workday Adaptive Planning är en världsledande molnlösning för rapportering, planering och analys. Lösningen är född i molnet som en äkta SaaS lösning. Branschanalytiker som Gartner rankar den högt utifrån kundnöjdhet, förmåga att leverera samt vision.

   Workday Adaptive Planning är byggt av ekonomer för ekonomer och verksamheten. Lösningen är användarvänlig, kraftfull och snabb.


   • Modellering
   – Vid en typisk implementation inkluderas modellering av intäkter, direkta kostnader, personal, omkostnader såväl som investeringar. Alla faktorer som är resultatpåverkande kan ingå i modellen. Samtliga inmatningskonton som kan innefatta såvål resultat- och balanskonton samt operativa nyckeltal kan simuleras och visualiseras i interaktiva dashboards.

   • Planering – Skapa prognos, budget och affärsplaner från lägsta detaljnivå till konsolidering för koncernen. Inmatning sker i ett smidigt webgränssnitt alternativt i Microsoft Excel via Excel Interface for Planning.

   • Konsolidering – Utöver planeringsfunktionerna finns goda möjligheter att konsolidera företagets redovisning upp till koncernnivå. Workday Adaptive Planning har stöd för multi-currency, konsolidering av minoritetsägda bolag samt enkel hantering av elimineringar.

   • Analys – I Workday Adaptive bygger man som användare enkelt egna rapporter och dashboards för analys. Konsoliderade värden och visualiseringar går att vrida i alla tillämpliga dimensioner med drill-down funktionalitet.

   • Samarbete och engagemang – Adaptive Process Tracker gör det möjligt att följa varje steg i planering- och konsolideringsprocessen för att leverera komplett data i tid. Man kan kommentera under rapporteringsprocessen hela vägen ned till enskilda celler och ha dialog kring specifika frågeställningar. All inmatad data har full spårbarhet med tidstämpel.

   • Rapportering – Allt från rapporter till ledning, styrelse, funktionella team eller externa parter till ad-hoc rapporter kan upprättas direkt i webgränssnitt eller via Adaptive OfficeConnect.

   Ta gärna del av detta dokument genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan.     

    Fallstudie: Så fick Skandia en effektivare ekonomistyrning

    Skandia har genomfört ett stort förändringsprojekt i syfte att ge Skandias medarbetare bättre möjligheter att jobba effektivare och säkrare med ekonomistyrning och rapportering. En del i förändringsprojektet var att införa en ny planninglösning där valet föll på Workday Adaptive Planning. Ta del av vår fallstudie där du bl.a. kan läsa om lösningen, hur Addedo har stöttat Skandia och vilka resultatet som uppnåtts.

    För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.      

     För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.       

      Fallstudie: Veolia väljer Workday Adaptive Planning

      I april 2020 gick Veolia över till Workday Adaptive Planning efter att ha använt Hyperion Planning från Oracle under många år.

      Ett av huvudmålen med projektet var att förbättra processen med budget och prognos för såväl användare som administratörer. Veolia ville bli mer självgående och kunna göra justeringar och tillägg mer agilt.I lösningen är maskiner och personal tunga intäkts- och kostnadsdrivare. De budgeterar exempelvis på volymer i form av ton, timmar och megawatt. De har även möjlighet att planera och följa upp avtal i modellen.

      För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.        

       Få ut det bästa och mesta av Workday Adaptive Planning med hjälp av Addedo. Mer än sex tusen organisationer världen över förlitar sig på lösningen. I Sverige har Addedo arbetat tillsammans med Adaptive Planning sedan 2012 och är Gold Solution Provider till Workday samt den enda helsvenska implementationspartnern. Workday Adaptive Planning är en världsledande molnlösning för rapportering, planering och analys. Lösningen är född i molnet som en äkta SaaS lösning. Branschanalytiker som Gartner rankar den högt utifrån kundnöjdhet, förmåga att leverera samt vision.

       Workday Adaptive Planning är byggt av ekonomer för ekonomer och verksamheten. Lösningen är användarvänlig, kraftfull och snabb.

       Workday Adaptive Planning – En av ledarna i 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software

       Boka en demo hos oss