Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Interim

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Behöver du en tillfällig resurs som kan koncernredovisning?

Fler och fler av Addedos kunder vänder sig till oss för tillfällig hjälp i verksamheten. Det kan finnas många olika anledningar till att man tillfälligt behöver extra resurser. Det kan vara föräldraledighet, sjukdom, tjänstledighet eller förändringsprojekt vid sidan om det löpande som gör att arbetsbelastningen är extra hög under en period.

Behovet kan vara minde än 100% av en arbetstid. Ibland söker företag efter extra resurser för endast några dagar i varje bokslut och ibland behövs betydligt mer.

Våra interimskonsulter kan med fördel också nyttjas som lärande kompetensbrygga. Många gånger använder våra kunder denna typ av resurs i samband med att man sökt med inte hittat rätt person för anställning i rätt tid, och då behöver en kunnig och insatt resurs snabbt. Alternativt att man får hjälp med on-boarding av en nyanställd.

Addedo har ett flexibelt och kompetent interimserbjudande. Vi har fördelen att vi redan är duktiga på ditt systemstöd. Den löpande redovisningen och din verksamhet kommer vi ofta mycket fort in i.

Många av våra egna konsulter ser det ofta som en stor fördel att under vissa perioder få komma ut på resursuppdrag, så att vår breda redovisningskunskap hålls ajour. Vi har också den stora fördelen att vi enkelt kan ställa upp i den omfattningen du behöver och kan snabbt anpassa oss till dina förändrade behov över tiden. Vi har även vid sidan om våra egna duktiga konsulter ett stort växande nätverk med fantastiska underkonsulter som vi anlitar på uppdrag där omfattningen på uppdraget är lite större.

Vid förfrågan kopplar vi ihop er med den bäst lämpade resurskonsulten för det specifika uppdraget. Ni träffas och konsulten lyssnar in era behov och önskemål. Efter mötet läser konsulten in sig på er uppsättning och tittar på tidigare dokumentation. Testa oss, så har du ytterligare en backup vid framtida behov!

Kontakta Christina Peterson / christina.peterson@addedo.com gällande frågor om våra interimskonsulter eller lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

   

  Är du duktig på koncernredovisning och intresserad av att ta ett interimsuppdrag?

  Addedo får ofta förfrågningar om spännande interimsuppdrag från våra kunder och då går det ofta fort. Vi presenterar erkänt bra kandidater och ofta bestämmer sig kunden inom några dagar. Om du finns i vår databas är sannolikheten hög att det är just dig vi ringer upp för att diskutera uppdraget. Kanske är det du som också landar det.

  Vi har många spännande kunder och strävar efter att erbjuda intressanta uppdrag till rimliga villkor till våra underkonsulter. Kontakta oss enligt nedan för att komma med i vår databas och ta ett första steg mot en lång relation med Addedo.

  Vi vet vad som krävs av en bra koncernredovisare och vi förstår våra kunders behov inom detta område på djupet. Därför kommer kunderna tillbaka till oss.

  Kontakta oss enligt nedan för att komma med i vår databas och ta ett första steg mot en lång relation med Addedo.

  Interim ansökan (#2)

  interimskonsulter / resurskonsulten / interim koncernredovisningsresurser / kvalificerad kompetens / interimskonsult / koncernredovisning konsult

  I samband med övergång från vår hemmabyggda excelkonsolideringen till Cognos Controller behövde vi stöd för att komma igång. Vi vände oss då till Addedo och efter ett möte där vi noggrant gick igenom vårt behov så kunde Addedo presentera sin interimskonsult. Det blev en mycket bra lösning där vi snabbt kunde komma igång trots resursbrist.

  Fredrik Svederman
  Senior Group Financial Controller, Evolution Gaming

  Jag tycker att Addedo är engagerade, både i mig som konsult och i kunderna. Det känns personligt; Addedo liksom jag är angelägna om att se till att det blir en bra matchning mellan konsult och kund. Jag känner mig trygg med Addedo som samarbetspartner, särskilt om frågor uppkommer under konsultuppdraget.

  Maria Asp
  Interimkonsult koncernrapportering

  Addedo förstår verkligen vad det innebär att arbeta inom koncernredovisningsområdet och med koncernredovisningssystem – det känns tryggt för mig som underkonsult och är ett bra stöd för uppdragsgivaren!

  Charlotta Fröander
  Frilansande interim-konsult

  Koncernekonomistaben på JM fick en lucka i samband med en föräldraledighet som Addedo kunde fylla. För JM var Addedo ett självklart val, tack vare sin erfarenhet av koncernrapportering och kompetens på de system som JM använder.

  Det var naturligt för oss att ringa Addedo. Och leveransen fungerade mycket väl

  Per Myrberg
  Koncernredovisningschef, JM

  Bonas koncernredovisningsansvarige slutade och Addedo kunde hjälpa till fram till det att den nya personen var på plats och trygg i sin roll.

  Vi har arbetat med Addedo under många år och de var ett självklart val när vi behövde fylla en lucka som krävde kvalificerad kompetens. Särskilt i detta läge med en nyckelperson som slutar.

  Torbjörn Axelsson
  CFO, Bona