Övrig konsulthjälp:

Ring din konsult alt vårt kontorsnummer för övriga frågor (ej support):
08-660 35 00

Registrera ditt ärende:

För behörig supportanvändare

Tillgänglighet

Addedos konsulter ansvarar alla för ett antal kunder, där varje konsults ansvar och fokus är att se till att deras kunder får den hjälp de behöver. Stöd och hjälp levereras antingen genom att ansvarig konsult hjälper till direkt, alternativt att en konsultkollega blir tillkallad beroende på tillgänglighet och eventuellt behov av specialkompetens. För supportärenden är vi tillgängliga mellan 8.00 och 17.00.

Trygghet

Du kan som Addedokund vara trygg i att du får tag på din konsult eller annan hjälp från Addedo så snart behov finns. Vi är tillräckligt få för att ha enkla rutiner och processer, samtidigt som vi är tillräckligt många för att kunna erbjuda våra kunder snabb hjälp.

IBM-kunder

För våra IBM-kunder erbjuder vi även formell support. Addedo erbjuder detta som ett alternativ till IBM:s egen support i vissa fall. Addedos support är tillgänglig alla vardagar under kontorstid. Ärenden registreras och följs upp i vårt eget ärendehanteringssystem. En kunnig konsult tar direkt hand om ditt ärende och tillkallar specialistkompetens vid behov för att nå en lösning. Som kund kan du självklart följa både dina tidigare lösta och dina aktuella ärenden på ett smidigt sätt genom vårt ärendehanteringssystem.

Förvaltning

De flesta av våra kunder förvaltar och äger sin lösning själva efter en implementationsfas och är därefter nöjda med ett gott stöd från Addedo från vilken de kan få hjälp på ad hoc-basis av kompetenta konsulter. I andra fall vill dock kunderna att Addedo tar ett större förvaltningsansvar också efter implementeringen. Det gör vi idag i en handfull fall. Då handlar det om att vi levererar löpande support med ärendehantering och uppföljning. Parallellt är vi med och driver utvecklingsprojekt hos kunden inom ramen för samma förvaltningsuppdrag.

Installation och drift

Addedo har marknadens mest erfarna installations- och driftstekniker när det gäller IBM Cognos och SAP BPC. När det gäller driften är vi ofta inblandade. Antingen genom ett helthetsåtagande eller support på ad hoc-basis. Normalt köper kunden licenserna och vi installerar och är stöd vid driften som körs internt av kundens IT-avdelning.

Molntjänst

Allt fler kunder vill nu köpa lösningen som en molntjänst, en sk Software as a Service, SaaS. Detta innebär att kunden betalar en månadskostnad och man får tillgång till lösningen via molnet.

Ett alternativ som ligger mittemellan ovanstående och som har funnits under många år är att kunden köper licenserna men låter driften skötas externt. Detta brukar man kalla ASP, Application Service Provider eller hosting.

Addedo tar ansvaret

Oavsett om kunden vill ha en traditionell lokal installation eller vill att vi driftar lösningen som en tjänst via molnet, eller via en hosting så tar Addedo ansvar för installation och tekniska uppgraderingar.

Fördelen med det senare är att vi som är specialister på lösningen håller i hela kedjan från installation och implementation till driften och kunden fokuserar på att använda och förädla sina lösningar och processer. I dessa fall samarbetar vi med IBM globalt men även med lokala leverantörer som t ex AddPro.

Beroende på var beslutet är taget om att man skall ha delar av sin IT-miljö som molntjänst så behövs en förståelse om hur detta i praktiken skall implementeras och integreras. Molntjänster är bra om man gör det rätt. Det finns dock en del saker man bör tänka på:

• Inköpsrollen blir viktigare. Man bör ha bra kunskap om företagets behov av IT-stöd samt hur man sätter samman en eller flera molntjänster.
• Hur molntjänsterna faktureras. Exempelvis vad det finns för aktiviteter och liknande som ”triggar” ett kostnadselement.
• Vad som ingår i form av support, uppdateringar och ansvar.

Vi på Addedo har kunskapen och erfarenheten av att leverera olika typer av drift och kan hjälpa dig i ditt val.