Addedos programvarulösningar

Man kan alltid göra lite mer.

När vi är ute och konsultar så stöter vi ibland på önskemål från våra kunder som inte hanteras av den aktuella programvaran. Om vi kan lösa detta och ser ett värde av att flera kan få ta del av lösningen på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt så går vi vidare för att utveckla våra egna produkter som ett komplement till de befintliga.

Vi har även utvecklat fristående lösningar oberoende av annan programvara för specifika syften. Exempelvis är Addedos lösning för Country by Country rapporten (BEPS) marknadsledande i Sverige.

addedo.IFRS16

Addedo IFRS16 är en lösning som är utvecklad med syfte att skapa en så enkel och smidig process som möjligt. Det innefattar allt från att hantera kontrakt och beräkna effekter av leasingengagemanget till att boka i koncernredovisningen. Vi använder Cognos för detta. Oavsett om du vill ha en överblick på koncernen eller titta på vilka effekter IFRS16 har på specifika bolag eller affärsområde stödjer vår lösning detta. Effekterna av IFRS16 bokas upp i balans- och resultaträkningen, Vi kan välja att titta på våra räkningar med eller utan IFRS16-bokningar.

addedo.CashFlow

addedo.Express

addedo.Express är ett färdigt paket med fördefinierade processer, regler och konfigurationer som byggts av Addedo. Detta kommer att addera värde till din Cognos Controller-lösning.

Genom att öka enkelheten att analysera finansiella data kommer du ha möjligheten att använda den fulla potentialen av din Cognos Controller-lösning och förhoppningsvis kunna ta bättre beslut.

addedo.XBRL

Addedo.XBRL är en webbaserad lösning som är integrerad med koncernrapporteringssystemet. Gränssnittet är modernt, intuitivt och användarvänligt. lösningen tar fasta på automation och effektivitet för att underlätta för koncernekonomifunktionen. Konton taggas med taxonomin i XBRL-format på konto, belopp, period, valuta etc. När taggning är gjord kan rapporter tas ut i XHTML och XBRL-filformat. I och kring denna lösning levererar vi stöd för koncernredovisning, IFRS, XBRL taggning och mappning samt taxonomin

addedo.Connect

addedo.Connect ger slutanvändaren ett webbaserat gränssnitt för en automatiserad dataimport till Cognos Controller. addedo.Connect är koppad till Cognos Controller-databasen och läser information om företag, perioder och annan information som dataimporten är baserad på.

addedo.Beps

Addedo tar ett löpande ansvar för den tekniska miljön samt att den XML-fil som produceras av lösningen även fortsättningsvis kommer att uppfylla de krav som stalls av OECD.

addedo.PutComment

Cognos Controller Excel-Link innehåller en funktion som gör att värden effektivt kan exporteras till Cognos Controller. Tyvärr finns det ingen funktion för att exportera kommentarer. Detta kan nu uppnås med Edo.PutComment-tillägget för Cognos Controller.

addedo.ValueConverter

addedo.ValueConverter är ett Excel plug-in som du kan använda direkt i MS Excel. Olika funktioner hjälper dig att göra dokumenten tillgängliga även för människor utan tillgång till Controller eller TM1.

Boka en demo
om Addedos programvarulösningar

Meny