Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Addedos programvarulösningar

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Man kan alltid göra lite mer.

När vi är ute och konsultar så stöter vi ibland på önskemål från våra kunder som inte hanteras av den aktuella programvaran. Om vi kan lösa detta och ser ett värde av att flera kan få ta del av lösningen på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt så går vi vidare för att utveckla våra egna produkter som ett komplement till de befintliga.

Vi har även utvecklat fristående lösningar oberoende av annan programvara för specifika syften. Exempelvis är Addedos lösning för Country by Country rapporten (BEPS) marknadsledande i Sverige.

enkel och smidig IFRS16 process med addedo.IFRS16 | automatisera kassaflödesanalysen med addedo.CashFlow | analysera finansiella data med addedo.Express | addedo.XBRL.

addedo.IFRS16

Addedo IFRS16 är en lösning som är utvecklad med syfte att skapa en så enkel och smidig process som möjligt. Det innefattar allt från att hantera kontrakt och beräkna effekter av leasingengagemanget till att boka i koncernredovisningen. Vi använder Cognos för detta. Oavsett om du vill ha en överblick på koncernen eller titta på vilka effekter IFRS16 har på specifika bolag eller affärsområde stödjer vår lösning detta. Effekterna av IFRS16 bokas upp i balans- och resultaträkningen, Vi kan välja att titta på våra räkningar med eller utan IFRS16-bokningar.

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


  addedo.CashFlow - implementera en paketerad lösning som hjälper dig att automatisera kassaflödesanalysen.

  addedo.CashFlow

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


   addedo.Express

   addedo.Express

   addedo.Express är ett färdigt paket med fördefinierade processer, regler och konfigurationer som byggts av Addedo. Detta kommer att addera värde till din Cognos Controller-lösning.

   Genom att öka enkelheten att analysera finansiella data kommer du ha möjligheten att använda den fulla potentialen av din Cognos Controller-lösning och förhoppningsvis kunna ta bättre beslut.

   För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


    addedo.AnnualReport

    Addedo.AnnualReport är en webbaserad lösning som är helintegrerad med IBM Cognos Controller. Lösningen hjälper både koncernen såväl som dotterbolag att automatisera processen för att producera sina årsredovisningar. Räkningar och noter hämtas direkt från IBM Cognos Controller. Finns inte alla noter i Cognos Controller kan de med fördel klistras in från excel eller annat system. När ändringar i koncernredovisningssystemet sker uppdateras lösningen med automatik. Med hjälp av IBM Cognos Controllers avstämningsrapporter minskas det manuella arbetet. Det är enkelt att dra nytta av inbyggda stilmallar. En central mall/ar kan återanvändas av alla dotterbolag, och från år till år. Det sparar mycket tid och arbete för koncerner med många bolag. Utskrift kan ske till word, pdf, html samt InDesign.

    För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


     addedo.Connect - ett webbaserat gränssnitt för en automatiserad dataimport till Cognos Controller.

     addedo.Connect

     addedo.Connect ger slutanvändaren ett webbaserat gränssnitt för en automatiserad dataimport till Cognos Controller. addedo.Connect är koppad till Cognos Controller-databasen och läser information om företag, perioder och annan information som dataimporten är baserad på.

     För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


      addedo.XBRL

      Addedo.XBRL är en webbaserad lösning som är integrerad med koncernrapporteringssystemet. Gränssnittet är modernt, intuitivt och användarvänligt. Lösningen tar fasta på automation och effektivitet för att underlätta för koncernekonomifunktionen. Konton taggas med taxonomin i XBRL-format på konto, belopp, period, valuta etc. När taggning är gjord kan rapporter tas ut i XHTML och XBRL-filformat. I och kring denna lösning levererar vi stöd för koncernredovisning, IFRS, XBRL taggning och mappning samt taxonomin

      För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


       addedo.PutComment - exportera kommentarer i Cognos Controller Excel-Link

       addedo.PutComment

       Cognos Controller Excel-Link innehåller en funktion som gör att värden effektivt kan exporteras till Cognos Controller. Tyvärr finns det ingen funktion för att exportera kommentarer. Detta kan nu uppnås med Edo.PutComment-tillägget för Cognos Controller.

       För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


        addedo.BEPS

        Lösningen för att ta fram en XML-fil enligt instruktioner från OECD, är en webbapplikation som installeras i IIS på en MS Windows Server. Webbapplikationen läser en Excel-fil och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format.

        Addedo tar ett löpande ansvar för den tekniska miljön samt att den XML-fil som produceras av lösningen även fortsättningsvis kommer att uppfylla de krav som ställs av OECD. Webbapplikationen läser direkt från Cognos Controllers databas, alternativt från en Excel-fil, och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format.

        För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


         addedo.ValueConverter / Enkel IFRS16

         addedo.ValueConverter

         addedo.ValueConverter är ett Excel plug-in som du kan använda direkt i MS Excel. Olika funktioner hjälper dig att göra dokumenten tillgängliga även för människor utan tillgång till Controller eller TM1.

         För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


          addedo.Forecast

          Med addedo.Forecast möjliggör vi effektivare och smartare prognosarbete med data och strukturer baserat på Cognos Controller. Modellen stödjer Intelligent Forecasting.

          Boka en demo
          av Addedos programvarulösningar