Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Addedos programvarulösningar

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Man kan alltid göra lite mer.

När vi är ute och konsultar så stöter vi ibland på önskemål från våra kunder som inte hanteras av den aktuella programvaran. Om vi kan lösa detta och ser ett värde av att flera kan få ta del av lösningen på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt så går vi vidare för att utveckla våra egna produkter som ett komplement till de befintliga.

Vi har även utvecklat fristående lösningar oberoende av annan programvara för specifika syften. Exempelvis är Addedos lösning för Country by Country rapporten (CbCR) marknadsledande i Sverige.

Addedo IFRS16 är en lösning som är utvecklad med syfte att skapa en så enkel och smidig process som möjligt.

addedo.IFRS16

Addedo IFRS16 är en lösning som är utvecklad med syfte att skapa en så enkel och smidig process som möjligt. Det innefattar allt från att hantera kontrakt och beräkna effekter av leasingengagemanget till att boka i koncernredovisningen. Vi använder Cognos för detta. Oavsett om du vill ha en överblick på koncernen eller titta på vilka effekter IFRS16 har på specifika bolag eller affärsområde stödjer vår lösning detta. Effekterna av IFRS16 bokas upp i balans- och resultaträkningen, Vi kan välja att titta på våra räkningar med eller utan IFRS16-bokningar.

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


   

  addedo.Connect ger slutanvändaren ett webbaserat gränssnitt för en automatiserad dataimport till Cognos Controller.

  addedo.Connect

  addedo.Connect ger slutanvändaren ett webbaserat gränssnitt för en automatiserad dataimport till Cognos Controller. addedo.Connect är koppad till Cognos Controller-databasen och läser information om företag, perioder och annan information som dataimporten är baserad på.

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   Addedos programvara för Country by Country Reporting (CbCR) samlar in data från företagets olika verksamheter och konsoliderar sedan informationen i en enhetlig och strukturerad rapport, som är i linje med OECD:s CbCR-rapporteringskrav.

   addedo.CbCR

   Addedos programvara för Country by Country Reporting (CbCR) samlar in data från företagets olika verksamheter och konsoliderar sedan informationen i en enhetlig och strukturerad rapport, som är i linje med OECD:s CbCR-rapporteringskrav. Detta inkluderar finansiella uppgifter som omsättning, resultat före skatt, skatt som betalas och betalbar, kapital, antal anställda, det angivna kapitalet, balanserade vinstmedel och materiella tillgångar. Lösningen för att ta fram en XML-fil enligt instruktioner från OECD, är en webbapplikation som installeras i IIS på en MS Windows Server. Webbapplikationen läser en Excel-fil och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format.

   Webbapplikationen läser direkt från Cognos Controllers databas, alternativt från en Excel-fil, och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format. Vi har 35 kunder på dessa två lösningar.

   Country by Country Reporting (CbCR) är en del av OECD:s…

   För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
     

    Addedos programvara för Country by Country Reporting (CbCR) samlar in data från företagets olika verksamheter och konsoliderar sedan informationen i en enhetlig och strukturerad rapport, som är i linje med OECD:s CbCR-rapporteringskrav. Detta inkluderar finansiella uppgifter som omsättning, resultat före skatt, skatt som betalas och betalbar, kapital, antal anställda, det angivna kapitalet, balanserade vinstmedel och materiella tillgångar. Lösningen för att ta fram en XML-fil enligt instruktioner från OECD, är en webbapplikation som installeras i IIS på en MS Windows Server. Webbapplikationen läser en Excel-fil och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format.

    Addedo tar ett löpande ansvar för den tekniska miljön samt att den XML-fil som produceras av lösningen även fortsättningsvis kommer att uppfylla de krav som ställs av OECD.

    Webbapplikationen läser direkt från Cognos Controllers databas, alternativt från en Excel-fil, och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format. Vi har 35 kunder på dessa två lösningar.

    Country by Country Reporting (CbCR) är en del av OECD:s BEPS-åtgärder (Base Erosion and Profit Shifting) som syftar till att bekämpa skatteundandragande och säkerställa att multinationella företag (MNCs) betalar skatt där de bedriver verksamhet och genererar vinst. Lagkravet träffar koncerner med en omsättning större än 7 miljarder SEK. Enligt CbCR-rapportering måste multinationella företag rapportera sina ekonomiska aktiviteter och fördela sin vinst i varje land där de är verksamma. Syftet med detta är att ge skattemyndigheterna en översikt över MNCs globala verksamhet för att säkerställa att skatter betalas i linje med där företagen faktiskt utför sin verksamhet.

    Att uppfylla CbCR-rapporteringskraven kan vara en utmaning för många företag, särskilt de som är verksamma i flera länder och har komplexa transaktioner och affärsmodeller. Vår programvara för CbCR-rapportering är utformad för att göra denna process smidigare och mindre tidskrävande.

    Addedos Pillar II-lösning

    Addedos Pillar II-lösning är under utveckling och kommer bygga vidare på vår befintliga CbC-programvara. Den är tänkt att ha följande funktioner:

    • Integration av nya datafält för rapportering av bolagsskatt och andra relevanta uppgifter.
    • Viss stöd för automatisk beräkning av den globala miniminivån av bolagsskatt som krävs enligt Pillar II.
    • Tydliga rapporter om ditt företags globala fördelning av vinst och betald skatt för att säkerställa att du uppfyller kraven i Pillar II.

    Med vår Pillar II-lösning kommer du enkelt kunna rapportera dina globala inkomster och betald skatt och uppfylla kraven i Pillar II samtidigt som du använder vår befintliga CbC-programvara.

    Addedo.AnnualReport är en webbaserad lösning som är helintegrerad med IBM Cognos Controller.

    addedo.AnnualReport

    Addedo.AnnualReport är en webbaserad lösning som är helintegrerad med IBM Cognos Controller. Lösningen hjälper både koncernen såväl som dotterbolag att automatisera processen för att producera sina årsredovisningar. Räkningar och noter hämtas direkt från IBM Cognos Controller. Finns inte alla noter i Cognos Controller kan de med fördel klistras in från excel eller annat system. När ändringar i koncernredovisningssystemet sker uppdateras lösningen med automatik. Med hjälp av IBM Cognos Controllers avstämningsrapporter minskas det manuella arbetet. Det är enkelt att dra nytta av inbyggda stilmallar. En central mall/ar kan återanvändas av alla dotterbolag, och från år till år. Det sparar mycket tid och arbete för koncerner med många bolag. Utskrift kan ske till word, pdf, html samt InDesign.

    För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
      

     addedo.CashFlow - implementera en paketerad lösning som hjälper dig att automatisera kassaflödesanalysen.

     addedo.CashFlow

     För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
       

      Med addedo.Forecast möjliggör vi effektivare och smartare prognosarbete med data och strukturer baserat på Cognos Controller. Modellen stödjer Intelligent Forecasting.

      addedo.Forecast

      Med addedo.Forecast möjliggör vi effektivare och smartare prognosarbete med data och strukturer baserat på Cognos Controller. Modellen stödjer Intelligent Forecasting.

      För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.        

       addedo.Express är ett färdigt paket med fördefinierade processer, regler och konfigurationer som byggts av Addedo. Detta kommer att addera värde till din Cognos Controller-lösning.

       addedo.Express

       addedo.Express är ett färdigt paket med fördefinierade processer, regler och konfigurationer som byggts av Addedo. Detta kommer att addera värde till din Cognos Controller-lösning.

       Genom att öka enkelheten att analysera finansiella data kommer du ha möjligheten att använda den fulla potentialen av din Cognos Controller-lösning och förhoppningsvis kunna ta bättre beslut.

       För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
         

        addedo.Robot

        Automatisera dina manuella delar av koncernrapporteringen!

        addedo.Robot är en applikation som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av en människa. Regelstyrda och repetitiva uppgifter kan effektiviseras och det ger utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter och besparar din personal monotont arbete. Roboten bidrar till att förbättra kvaliteten i många delprocesser i koncernrapporteringen och minskar risken för fel, samtidigt som den sparar både tid och resurser.

        För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
          

         addedo.Cloud

         Med addedo.Cloud skapar vi rätt förutsättningar för våra kunder – via molnet.
         addedo.Cloud är en heltäckande och skalbar SaaS-tjänst där användare enkelt och smidigt kommer åt sina system via molnet. addedo.Cloud-tjänsten är uppbyggd på Microsoft Azures serverinfrastruktur eller virtuella servrar i lokala datacenters.

         För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
           

          Boka en demo
          av Addedos programvarulösningar