Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Om oss

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Addedo står för kompetens och närhet

Vi är konsulter med specialistkompetens inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, koncernredovisning samt regulatorisk rapportering. Att skapa bra och långa relationer med våra kunder är viktigt för oss och många av har varit med oss sedan vi startade bolaget 2007.

Cirka en tredjedel av medarbetarna är delägare. Alla ägare är aktiva i verksamheten utom en – Röko.

Varför är vi här?

Vi lever för att vara våra kunders förtrogna genom att avlasta och automatisera samt skapa förutsättningar för insikt och kontroll.

Vår strategi utgår ifrån att skapa långsiktigt värde för våra kunder genom pålitliga och effektiva lösningar för ekonomi- och verksamhetsstyrning, koncernredovisning samt regulatorisk rapportering. Vi stöttar våra kunder med dess lösningar utifrån marknadens bästa och mest månghövdade specialistkompetens. Till det erbjuder vi snabb och lokal support på samtliga lösningar vi erbjuder.

Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss på Addedo. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen. Inte minst, vi jobbar hårt för att vi skall trivas på jobbet. Vi vet att vår värld är liten. Allt handlar om förtroende och att göra verklig skillnad. Både vad gäller affärsnytta och i mänskliga relationer.

Addedo har ett mycket brett avtryck på marknaden och fakturerar drygt 100 kunder i månaden. Vi engagerar våra konsulter framförallt i utvecklingsprojekt som vi själva identifierat och driver tillsammans med slutkund. När dessa utvecklingsprojekt övergår i förvaltning lämnar vi i regel över ägande och förvaltning till kund.
Vill kunden att vi förvaltar deras lösning gör vi det. Addedo har en handfull förvaltningsuppdrag. Men en ledstjärna för Addedo är att leverera lösningar som kunden själv tar ägarskap över.

Addedo har sedan sedan bildandet 2007 vuxit med bibehållen kontroll och lönsamhet. Våra finanser är starka, motsvarande AAA.

När det gäller vår geografiska närvaro i Sverige följder den ganska väl svenskt näringslivs närvaro över landet. Merparten av våra kunder finns i Stockholm, Göteborg och Malmö-regionen. Men vi har även många kunder utanför dessa regioner.

1
Genomsnittligt antal år av relevant erfarenhet hos våra konsulter
1
Nöjd Kund Index (NKI)
1
Genomsnittligt antal fakturerade kunder per månad
1
Genomsnittlig försäljningstillväxt för Addedo senaste sju åren

Några av våra kunder och projekt

Våra kunder kommer från alla typer av branscher. Vi hjälper dessa med systemlösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det handlar om allt från enklare kostnadsbudgetar till komplicerade lösningar för operationell och strategisk planering. De flesta av våra kunder har hjälp av programvaror från IBM Cognos, SAP BPC, Adaptive Insights eller ExOpen. Men också Oracle Hyperion, Qlik, Palantir, Aaro eller Ocra.

Vi är konsulter med specialistkompetens och effektiva lösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, koncernredovisning samt regulatorisk rapportering.
Vi är konsulter med specialistkompetens och effektiva lösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, koncernredovisning samt regulatorisk rapportering.
Vi är konsulter med specialistkompetens och effektiva lösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, koncernredovisning samt regulatorisk rapportering.
Vi är konsulter med specialistkompetens och effektiva lösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, koncernredovisning samt regulatorisk rapportering.
Vi är konsulter med specialistkompetens och effektiva lösningar inom ekonomi