Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Automatisering av bokslut och RPA

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Automatisering av bokslut och RPA

Digitaliseringen och automatiseringen av ekonomifunktioner är fortfarande bara påbörjad hos många företag. Flera undersökningar pekar på att en klar majoritet av CFO:erna att det är en högprioriterad fråga. Ändå spenderar CFO endast ca 20 procent av tiden på digitalisering.

Vid sidan om Adra erbjuder Addedo färdiga RPA-lösningar kring olika delar av koncernbokslutet. RPA (Robot Process Automation) går att likna vid en digital medarbetare – en robot som tar hand om dina manuella och repetiva uppgifter. Roboten kan fungera som en egen användare i befintliga system.

Addedo har utvecklat ett färdigt grundpaket för implementering av RPA för Group Finance för särskilt utvalda koncernrapporteringsprocesser som lämpar sig väl för automatisering. Läs mer om vad vi erbjuder i vårt produktblad

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  Automatisering av bokslut handlar i grunden om att förenkla det som kan förenklas. Med andra ord betyder det få bort manuella handpåläggningar som är dyra och ofta källor till fel. Digitalisering och automatisering har blivit viktigare då boksluten generellt sett har blivit mer komplicerade och tidskrävande.

  Fördelarna med finansiell automatisering inkluderar ökad standardisering, tids- och kostnadsbesparingar, ökad insyn och kontroll.

  Det gäller uppe på koncernen såväl som nere på bolagsnivå. Därför har vi erbjuder vi dels automatiseringslösningar dels i och kring koncernredovisingssystemet och dels på transaktionsnivå.

  Många ERP-system saknar detaljerade funktioner som ekonomiteam behöver för att

  hantera alla aktiviteter som ingår i Record to Report-processen. Mycket tyder på att specialbyggda lösningar kan ge en snabbare avkastning på investeringen än stora ERP-projekt. Dessutom kan de levereras genom ett agilt tillvägagångssätt vilket gör det möjligt för ekonomiteam att förbättra processerna på ett kontrollerat sätt.

  Många av våra kunder säger att deras avstämningar och bokslutsuppgifter utförs manuellt. Detta kan bidra till bristande insyn och ökad risk för fel. Många våra kunder och CFOer håller det för viktigt att kunna utveckla och behålla sina medarbetare. Dessa CFO:er ha svårt att lyckas med detta om processerna huvudsakligen förblir manuella.

  Börja nu och ta hjälp av Addedo som har god erfarenhet och djup kompetens på området

  Addedo Finance Day 2023, Addtech berättar om sina erfarenheter av addedo.Robot

  Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.
    

   Automatisera tidskrävande och manuella processer i Cognos Controller och Planning Analytics

   Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.


     

    Skapa, arkivera och distribuera rapporter

    Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.


      

     Förberedelser inför ny rapporteringsperiod

     Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till webinaren.