Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Robotisering – RPA

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Säg hej till din nya digitala medarbetare!

RPA (Robot Process Automation) går att likna vid en digital medarbetare – en robot som tar hand om dina manuella och administrativa uppgifter. Roboten fungerar som en egen användare i befintliga system, och därför slipper man nya implementationer och integrationer. På senare tid har intresset för RPA vuxit kraftigt. Nya plattformar för mjukvara har utvecklats som nu nått en mognadsgrad som är tillräckligt skalbar och tillförlitlig. Gartner, ett analysföretag, menar att RPA utgör det snabbast växande affärssegmentet inom mjukvara för företag och noterar en årlig tillväxt på över 60%. Den globala marknaden för RPA når sannolikt ett marknadsvärde av drygt 20 miljarder SEK år 2024 från en nivå på 8 miljarder år 2018.

Hur kan Addedo hjälpa till?

Addedo har utvecklat ett grundpaket för implementering av RPA för Group Finance. Vi hoppas att det gör det enkelt att komma igång och realisera de positiva effekterna. Vår rekommendation är att ta sig an automatiseringsarbetet i etapper.

Inom Addedos kundkrets finns flera exempel där processer för koncernkonsolidering och planering blivit avhjälpta genom RPA.

Hos ett företag har man utvecklat en robot inhouse för att kontrollera differenslistor. Den kontaktar automatiskt de berörda parterna för avstämning av interna mellanhavanden. En annan robot kontrollerar så att konton är mappade korrekt. Om så inte är fallet, kontaktar berörda parter roboten som initierar och slutför dialogen.

5 utmaningar som vi löser med Robot Process Automation

Du som jobbar som Business eller Financial Controller, hur skulle du få glädje av en RPA och vid vilka tillfällen
passar det extra bra? Vi listar fem situationer då RPA blir din och din organisations bästa vän utifrån ett generellt perspektiv. Vi avslutar med ett specifikt för koncernredovisning.

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
     

    För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.