Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Koncernredovisning

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Det är väl bara att summera ihop alltihop – hur svårt kan det vara?

Det behöver inte vara svårt, men vi förstår utmaningarna.

När man sitter med ett flertal bolag, elimineringar av interna transaktioner kan det vara utmanande. Med goodwill-elimineringar börjar komplexiteten att öka. Har man sedan olika ägarandelar, kanske också olika valutor i koncernen, så är allt fler överens om att det finns ett behov av ett standardsystemstöd för att göra den här processen både snabbare och säkrare. När det är på plats kan man välkomna återkommande förändringar i strukturen, den ekonomiska styrmodellen samt nya regler och lagar på ett nytt tryggare sätt. Det är alltså nu koncernredovisningen börjar bli så mycket mer än bara summering.

Många av våra kunders intresse att migrera sin Excel lösning drivs på som ett resultat av någon större händelse som förvärv eller börsnotering. Läs om flera av dessa utlösande faktorer.

Många av våra kunders intresse att migrera sin Excel lösning drivs ofta av någon av följande faktorer:
 • Börsnotering
 • Ny ägare
 • Tillväxt, både organiskt och förvärvsdriven
 • Ökad fokus på effektivitet på Group Finance
 • En eventuell ekonomisk nedgång kan innebära att nya koncerner bildas eller att befintliga koncerner omstruktureras.

Omfattande erfarenhet av både programvara och process

Addedos koncernredovisningskonsulter är förmodligen bäst i Norden på detta, inte bara på systemstödet utan även hantverket som ska utföras. Vi pratar både ekonomi och teknik och älskar att jobba med den kombinationen. Sedan har våra konsulter många års erfarenhet som revisor, Koncernredovisningschef och eller konsult hos någon av programvaruleverantörerna. Några har även haft befattningar som utvecklingschef, produktchef eller kvalitetschef på Cognos, Hyperion, Unit4, Frango och eller SAP. Med den erfarenheten i kombination med ett brinnande teknikintresse kan vi hjälpa till på ett effektivt sätt.
Vi har lång erfarenhet och överlägset flest konsulter i Sverige som kan koncernredovisning.

Som ett resultat av sin fina bakgrund har våra konsulter nu mångårig projekterfarenhet av IBM Cognos Controller, Aaro, SAP BPC samt Unit4 FPM (Ocra). Läs mer om programvarorna vi jobbar med för närvarande när det gäller koncernredovisning på följande länkar.

Vi uppmanar dig att inte bara be om koncernredovisning CV för projektet utan från samtliga anställda när du står inför en upphandling. Det kommer visa vilket företag som är ledande och tryggast och mest kompetent som partner när det gäller koncernredovisning i Sverige.

1

totalt antal koncernredovisningsprojekt

1

års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

1

konsulter

1

IFRS16 projekt

1

antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på

Träffsäkra likviditetsprognoser. Systemstöd och integration för en smidig likviditetsprognos. Vi hjälperdig att automatisera likviditetsprognoser

Webinar: Nederman visar hur de har byggt likviditetsprognoser i Cognos Controller

Många av koncernredovisningssystemen på marknaden har stöd för både koncernredovisning och operationell uppföljning och rapportering. Addedo har hjälpt kunder med många tillämpningar som man kanske inte tänker på först men som visar vara lämpliga för just detta typ av system. Det kan vara hållbarhetsrapportering och intern kontroll.

Ta del av ett kundwebinar vi gjort i samarbete med Nederman som byggt en modell i IBM Cognos Controller för att säkra och automatisera sin likviditetsprognos.
  Jag vill gärna se er webinar: Nederman visar hur de har byggt likviditetsprognoser i Cognos Controller


   

  Finansiell rapportering

  Koncernekonomifunktionen genererar den finansiella rapporteringen. Det finns ett antal intressenter som efterfrågar denna information. Dom kommer både från externa parter såsom långivare, leverantörer, myndigheter etc. samt från interna parter såsom företagsledningen, beslutsfattare i organisationen, medarbetare etc.

  Kraven på den finansiella rapporteringen är bland annat att den skall vara korrekt och komma inom utsatt tid. Om ett börsnoterat bolag får problem med sin externa rapportering och inte kan hålla kvalitet eller tidplan kan det få stora konsekvenser för bolaget. Detta är alltså en affärskritisk process som måste fungera. Det ställer krav på systemstöd men också kompetens.

  Addedos kompetens sitter i att vi kan processerna kring finansiell rapportering och att vi kan de system som stödjer rapporteringen och som vi representerar. Denna kombination gör att vi är uppskattade konsulter hos våra kunder och ofta också får hjälpa till som rådgivare vid förändringar av den finansiella rapporteringen.