Koncernredovisning

Koncernredovisning – det är väl bara att summera ihop alltihop – hur svårt kan det vara?

Det behöver inte vara svårt, men vi förstår utmaningarna.

När man sitter med ett flertal bolag, elimineringar av interna transaktioner kan det vara utmanande. Med goodwill-elimineringar börjar komplexiteten att öka. Har man sedan olika ägarandelar, kanske också olika valutor i koncernen, så är allt fler överens om att det finns ett behov av ett standardsystemstöd för att göra den här processen både snabbare och säkrare. När det är på plats kan man välkomna återkommande förändringar i strukturen, den ekonomiska styrmodellen samt nya regler och lagar på ett nytt tryggare sätt.

Många av våra kunders intresse att migrera sin Excel lösning drivs ofta av någon av följande faktorer.

Många av våra kunders intresse att migrera sin Excel lösning drivs ofta av någon av följande faktorer:
  • Börsnotering
  • Ny ägare
  • Tillväxt, både organiskt och förvärvsdriven
  • Ökad fokus på effektivitet på Group Finance
  • En eventuell ekonomisk nedgång kan innebära att nya koncerner bildas eller att befintliga koncerner omstruktureras.

Omfattande erfarenhet av både programvara och process

Addedos koncernredovisningskonsulter är förmodligen bäst i Norden på detta, inte bara på systemstödet utan även hantverket som ska utföras. Vi pratar både ekonomi och teknik och älskar att jobba med den kombinationen. Våra konsulter har jobbat många år som revisor, Koncernredovisningschef och eller konsult hos någon av programvaruleverantörerna. Några har även haft befattningar som utvecklingschef, produktchef eller kvalitetschef på Cognos, Hyperion, Unit4, Frango och eller SAP. Med den erfarenheten i kombination med ett brinnande teknikintresse kan vi hjälpa till på ett effektivt sätt.

Vi har lång erfarenhet och överlägset flest konsulter i Sverige som kan koncernredovisning. Våra konsulter har projekterfarenhet av IBM Cognos Controller, Aaro, SAP BPC samt Unit4 FPM (Ocra). Läs mer om programvarorna vi jobbar med för närvarande när det gäller koncernredovisning på följande länkar.

Många gånger utmanar vi våra kunder i hur dom gör sitt bokslut och rapporterar. Finns det tid att spara. Kan man göra något annorlunda? Med över 250 projekt i ryggen finns en hel del erfarenhet att ösa ur.

Finansiell rapportering

Koncernekonomifunktionen genererar den finansiella rapporteringen. Det finns ett antal intressenter som efterfrågar denna information. Dom kommer både från externa parter såsom långivare, leverantörer, myndigheter etc. samt från interna parter såsom företagsledningen, beslutsfattare i organisationen, medarbetare etc.

Kraven på den finansiella rapporteringen är bland annat att den skall vara korrekt och komma inom utsatt tid. Om ett börsnoterat bolag får problem med sin externa rapportering och inte kan hålla kvalitet eller tidplan kan det få stora konsekvenser för bolaget. Detta är alltså en affärskritisk process som måste fungera. Det ställer krav på systemstöd men också kompetens.

Addedos kompetens sitter i att vi kan processerna kring finansiell rapportering och att vi kan de system som stödjer rapporteringen och som vi representerar. Denna kombination gör att vi är uppskattade konsulter hos våra kunder och ofta också får hjälpa till som rådgivare vid förändringar av den finansiella rapporteringen.

Meny