Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Historia

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Vi föddes ur frustration – med vilja att ta ansvar

Addedo bildades i kölvattnet av de många förvärven som gjordes av renodlade BI och CPM-leverantörer i början av 2000-talet. Till dessa hörde Business Objects, Cartesis, Cognos, Hyperion, OutlookSoft, Frango med flera. Denna utveckling gick fort och snart hade i stort sett alla specialistleverantörer hamnat hos någon av de tre megaleverantörerna IBM, Oracle eller SAP. Men det var inte alltid som man hade förstått vad man köpt. Många gånger hade kunderna en annan förväntan om kompetens, service och leverans än vad dessa megaleverantörer kunde leva upp till. När vi grundade Addedo 2007 var denna frustration hos kunder och en del konsulter vår främsta drivkraft. Många av kunderna hade vi som individer jobbat med i många år. Vi kände ansvar och lojalitet. Självklart hade vi ett egenintresse också och hoppades att Addedo skulle lyckas.

Vi valde ett namn på vårt nystartade bolag för att spegla vår drivkraft och skapelseberättelse. Edo är latin och betyder avkasta eller föda. Vi ville föda nytt i detta mellanrum av osäkerhet. Vi ville föda nya idéer och nya lösningar. Gärna med god avkastning för våra kunder. Detta ville vi göra med kraft och mångfalt varför vi lade till Add till Edo.

Många av oss hade roller innan Addedo med internationellt ansvar. Det gav kollegor över gränserna varför vi snabbt kunde etablera Addedo-bolag i flera länder. Redan 2008 hade vi etablerat oss i England, Sverige och Schweiz. Senare tillkom Tyskland och Norge. Över tid har några av dotterbolagen avyttrats. Nu koncentrerar vi oss på våra fokusmarknader. Alla Addedo-bolagen har hela tiden ägts av en betydande del av de lokalt verksamma konsulterna och säljarna.

Vårt initiativ bekräftades tidigt av en partnerstrategi från huvudmännens sida. Över tid kunde vi tillsammans återställa kundernas nöjdhet. Idag har vi ett mycket gott samarbete med våra programvaruleverantörer och hög grad av kundnöjdhet. I takt med att man förstått vad man förvärvat, har man framförallt från IBM:s och SAP:s sida satsat allt hårdare på just vårt område. Bland IBM:s övergripande, strategiska prioriteringar återfinns Data and Analytics. Det är roligt för både Addedo och våra kunder att vara i händelsernas centrum.

Rätt väg

Att vi slagit in på rätt väg har visat sig på olika sätt. Vid flera tillfällen har IBM uppmärksammat vårt arbete med olika typer av priser och utmärkelser. Addedo valdes till den mest drivande och engagerade partnern i Sverige både 2009 och 2010. 2012 blev vi valda till Europas ledande Business Analytics Partner av IBM Cognos. 2013 fick vi IBM Beacon Choice Award som en av knappt 20 utvalda partners av tusentals i världen. 2016 blev Addedo vald till Best Analytics Partner World Wide. 2020 valdes Addedo till bästa Data and AI IBM partner i Sverige. Samma år fick Addedo utmärkelsen Partner des Jahres av Amana. I och med en serie viktiga uppdrag bland de större koncernerna i Sverige har vi etablerat oss som den ledande konsultorganisationen i Sverige på SAP BPC. 2023 går Addedo från IBM Gold Partner till Platinum Partner, vilket är den högsta partnernivån och som enbart runt tio företag i Sverige inom IT-industrin har.

Årsredovisning. Automatisering av årsredovisningar och delårsrapporter, kvalitetssäkring av finansiella rapporter, XBRL taggning enligt ESEF

Full fart framåt

Våra huvudsakliga motparter är och har varit CFO, Business Control och Group Finance. Det är för att vi försöker vara relevanta när det gäller allt som har att göra med koncern-, regulatorisk och operationell rapportering och planering. Träffsäkerhet i prognoser och planer är lika kritiskt för kvalitet i ekonomistyrningen som säker och snabb rapportering. Allt fler av våra existerande och blivande kunder ser därför över sina budget- och planeringsprocesser. Många gånger gör man denna översyn tillsammans med den operationella rapporteringen. Det gäller även systemstöd. Fler och fler överger sina excelmodeller till förmån för etablerade standardsystem. Vi ser en ökad efterfrågan på alla våra huvudmäns lösningar. Därför satsar vi allt mer resurser på att kunna bygga bättre lösningar för träffsäkrare prognoser.

Kraven på regulatorisk och finansiell rapportering har ökat senaste åren. Manuell hantering av dessa rapporteringskrav blir inte hållbart. För vissa krav räcker anpassning av befintligt systemstöd. För andra krävs ny programvara. Målet för oss, oavsett om vi hjälper att anpassa befintlig programvara eller att få ny på plats är automatisering, säkerhet och enkelhet. Addedo har tagit fram en del egna lösningar för att hjälpa våra kunder med denna ökande arbetsbörda. Dessa har snabbt etablerat sig som marknadsledande.

Många koncernekonomifunktioner arbetar under högt tryck. Man förväntas vara kostnadseffektiv samtidigt som man skall rapportera mer, snabbare och med träffsäkrare prognoser. Med verksamheten, ägarna och externa intressenter som tuffa och disparata kravställare kan det ibland vara svårt att få ihop resurserna. Därför har vi sen ett par år börjat erbjuda både interim resurs och rekryteringstjänster.

När vi går in i ännu ett nytt decennium – 20-talet – kan vi säga att vi är den ledande konsultorganisationen i Sverige inom system och processutveckling för koncernrapportering, finansiell och regulatorisk rapportering samt budget, prognos och annan planering.

Att vi gör detta med engagemang och kompetens visar bland annat våra höga betyg i våra kundundersökningar. Det faktum att vi i snitt fått drygt 20 helt nya kunder per år de senaste åtta åren, samt att vi har cirka 30% av de svenska börsbolagen som kunder, understryker detta ytterligare.

Hjälp oss bli ännu bättre

Vi tycker om feedback och hoppas att du hör av dig med synpunkter på hur vi skall fortsätta bli bättre och mer relevanta. Mycket av det vi gör kommer från våra kunder i form av förslag eller i proaktiva samtal med våra konsulter.