Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Målsättningar

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Mål 2025

Hälften av bolagen noterade på OMX Nasdaq som kunder (35% är kunder förnärvarande (2022)).

Vi skall vara så attraktiva som leverantör att nya potentiella kunder hör av sig till oss i större grad än vi till dem.

Vi skall vara så attraktiva som arbetsgivare att nya potentiella medarbetare hör av sig till oss för att börja på Addedo istället för att vi söker dem. Samtidigt skall vi jobba hårt för att befintliga medarbetare gärna stannar och trivs.

Återkommande mål

Människor

• Minst 22 helt nya kunder per år.
Addedo hade 28 i snitt/år 2016-2021.

• Antal aktiva kunder i ökande
En aktiv kund definierar Addedo som en kund som kontinuerligt tar del av minst tre av våra olika erbjudanden. Vid ingången av 2022 hade vi 46 aktiva kunder.

• Nöjd Kund Index > 80
NKI är ett spritt och erkänt index som mäter styrkan i en kundrelation. Det används ofta av organisationer med ett starkt kvalitetsfokus. Det finns gott om benchmarks i Sverige.

Med hjälp av Cliente (Nepa) följer Addedo upp sin kundnöjdhet och NKI vartannat år. Vid mätningen 2018 mätte vårt NKI 80. Även vid senaste mätningen 2020 mätte det 80. Detta är förhållandevis högt, något vi är mycket stolta över.

• Supportärenden enligt löfte 99%
99% av våra supportåtagande skall hanteras enligt våra löften om återkoppling. Det hölls 2021 och ser ut att hålla 2022.

Innovation

• Minst en intern processutveckling per år för bättre kvalitet
• Minst ett nytt kunderbjudande per år för mer relevans och proaktivitet