Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Målsättningar

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Mål 2025

Hälften av bolagen noterade på OMX Nasdaq som kunder (36% (131 stycken) är kunder för närvarande, 2024). Addedo skall omsätta 200 MSEK.

Återkommande mål

Innovation

• Minst en intern processutveckling per år för bättre kvalitet
• Minst ett nytt kunderbjudande per år för mer relevans och proaktivitet

Människor

• Nöjd Kund Index > 80
NKI är ett spritt och erkänt index som mäter styrkan i en kundrelation. Det används ofta av organisationer med ett starkt kvalitetsfokus. Det finns gott om benchmarks i Sverige.

Med hjälp av Cliente (Nepa) följer Addedo upp sin kundnöjdhet och NKI vartannat år. Våra mätningar sen starten 2016 har mätt vårt NKI till 80 eller mer. Vid senaste mätningen 2022 mätte det dock lägre – 76.

Vi skall vara så attraktiva som leverantör att nya potentiella kunder hör av sig till oss i större grad än vi till dem.

• Medarbetare eNPS > 80
Addedo följer upp sina medarbetare varje år med en större undersökning med hjälp av B-engaged som mäter dels Medarbetarindex och dels eNPS. Däremellan följer vi upp specfika frågor eller områden via samma plattform.

Addedos medarbetarundersökning 2022 visar på ett fantastiskt engagemang hos oss medarbetare – med ett eNPS* på 81 hamnar Addedo i den absoluta toppen bland liknande företag inom branschen, men även i jämförelse med samtliga företag i Sverige och Internationellt. Benchmark är 10. 20 är bra. 50 är mycket bra.

Vi skall vara så attraktiva som arbetsgivare att nya potentiella medarbetare hör av sig till oss för att börja på Addedo istället för att vi söker dem. Samtidigt skall vi jobba hårt för att befintliga medarbetare gärna stannar och trivs.

• Minst 25 helt nya kunder per år.
Addedo hade 29 i snitt/år 2018-2023.

• Antal aktiva kunder i ökande
En aktiv kund definierar Addedo som en kund som kontinuerligt tar del av minst tre av våra olika erbjudanden. Vid ingången av 2024 hade vi 48 aktiva kunder.

• Supportärenden enligt löfte 99%
99% av våra supportåtagande skall hanteras enligt våra löften om återkoppling. Det hölls 2023.

• 0% i churn när det gäller Addedo
Vi har som målsättning att ingen kund skall lämna oss på grund av missnöje med Addedos tjänster. Vi har lyckats klara denna tuffa målsättning 14 av våra 17 verksamma år.

• 1% i churn när det gäller någon av våra programvarulösningar
Vi har som målsättning att högst 1% av kunderna skall lämna oss på grund av missnöje med någon av dom programvarorna kunden har genom Addedos. SaaS branshen har en genomsnittliga churn om ca 5%. Bra är 3% eller under. Vi har lyckats klara denna målsättning 13 av våra 17 verksamma år.