Treasury services

Optimera rörelsekapital, kassaflöde och likviditet. Minimera dina risker.

Addedo erbjuder skräddarsydda system, affärsstöd och rådgivning inom treasury.

Vi hjälper dig att:

 • Uppdatera och effektivisera
 • Förenkla och bevaka dina finansiella processer.

Om du inte har en treasury-funktion på plats eller har behov av en extra resurs kan vi sköta hela eller delar av dina behov. Vi skapar en trygghet i att dina finansiella transaktioner och arbete hanteras med säkerhet och kvalitetssystem.

Med vår treasury service säkerställer vi att:

  • Dina lösningar för cash management är effektiva och attraktiva för dotterbolag och andra intressenter i koncernen därmed enkel och effektiv för dig
  • Du har en optimal strategi för att planera din likviditet. (cash forecast)
  • Du har ett stöd i val av strategi för att hantera finansiella risker.
  • Dina transaktioner sker säkert till låg kostnad.
  • Din treasuryfunktion arbetar så enkelt och effektivt som möjligt och kan fokusera på strategiskt och värdeskapande arbete.

Gör Addedos likviditetsprognostest idag och få respons direkt

Fler och fler arbetar aktivare med att följa upp sin likviditet och kassaflödesprognoser. Det har inte bara att göra med ökad osäkerhet i omvärlden. Det är också relaterat till i vilken grad man har utlandsverksamhet och vilken ägarsituation man har samt hur verksamheten är finansierad. Genomarbetade och träffsäkra likviditetsprognoser kan vara avgörande för företagets fortlevnad. Många strävar idag efter en större grad av automatiserade processer.

Vi har tagit fram ett diagnostiskt test som skall hjälpa dig att ta tempen på er nuvarande nivå att hantera likviditet och prognoser. Gör testet och få direkt återkoppling var ert företag står utvecklingsmässigt vad gäller likviditetsplanering.

Vad är treasury?

Begreppet treasury innefattar skötseln av en företagsgrupps tillgångar med målet att optimera rörelsekapital, kassaflöde och likviditet och minimera dess operativa, finansiella och varumärkeskopplade risker. I treasury ingår hantering av in- och utbetalningar, investeringar samt innehav i och handel med valutor och finansiella derivat samt värdepapper.

Se över dina behov

Vi erbjuder både system och tjänster som förenklar din vardag inom allt som rör treasury samt med koppling till redovisning och control. För att få en bild av hur vi kan förenkla och leverera värde för just dig erbjuder vi en kostnadsfri analys av just din finansiella situation. Vi analyserar ert arbete med:

    • era interna och externa lån
    • bankbalans i alla valutor
    • hur er riskexponering ser ut
    • förutsättningar för netting
    • regulatoriska risker kopplat till treasury

Analysen kommer att visa hur du kan spara mycket tid och pengar genom att arbeta strukturerat och automatiserat med ett treasury management-system.

Tillsammans med Addedo kan du påbörja din resa mot en tryggare treasury-funktion. Vårt mål är att du ska kunna fokusera på strategiskt och värdeskapande arbete istället för repetitivt, manuellt och rapporterande arbete.

Vi har mångårig erfarenhet och uppdaterar ständigt vår samlade kunskap om den finansiella marknaden. Vi har också certifierade konsulter för treasury-systemet BELLIN tm5. Den kombinationen gör att vår treasury service ofta blir det givna valet för många kunder.

Meny