Slide Unit4 FPM
Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Unit4

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Unit4 FPM / Ocra är en enklare koncernrapporteringslösning som är vanlig i Sverige. Operativ rapportering

Unit4 FPM – Ocra

Ocra är en enklare koncernrapporteringslösning som är vanlig i Sverige. Drygt 200 koncerner använder denna lösning.

Addedo har ett flertal konsulter som kan denna lösning och som servar kunder idag. Samtliga dessa konsulter har tidigare arbetat på Unit4 Agresso. Till våra kunder hör Thyrens, Serneke, Boxon med flera.

Från början var detta två lösningar, en för operativ rapportering och en för legal. Så småningom byggde man ihop dessa till en lösning – Ocra.

Addedo har inget formellt partneravtal med Unit4 Agresso. Största skälet till det är att man likt SAP och andra affärssystemleverantörer delar upp sina kunder mellan olika partners och sin egen organisation. Det betyder han man som partner är hänvisad främst till detta utsnitt av kunder.

Addedo tror på en fri och öppen marknad där samtliga kunder är tillgängliga och bästa partnern eller direktorganisationen till slut blir den som kunden väljer.

Läs mer om PFM/Ocra på Unit4s hemsida

Boka en demo av Unit4 FPM

Meny