Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Unit4

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Använder du Ocra / Unit4 FPM redan idag?

Behöver ha hjälp med underhåll, förändring eller vidareutveckling av din applikation? Kontakta oss via formuläret, så sätter vi dig i direktkontakt med våra Ocra / Unit4 FPM konsulter.

Använder du Ocra / Unit4 FPM redan idag?

Behöver du ha hjälp med underhåll, förändring eller vidareutveckling av din applikation? Kontakta oss eller så sätter vi dig i direktkontakt med våra Ocra / Unit4 FPM konsulter.


   

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.     

    Unit4 FPM – Ocra

    Ocra är en enklare koncernrapporteringslösning som är vanlig i Sverige. Drygt 200 koncerner använder denna lösning.

    Addedo har ett flertal konsulter som kan denna lösning och som servar kunder idag. Samtliga dessa konsulter har tidigare arbetat på Unit4 Agresso. Till våra kunder hör Thyrens, Serneke, Boxon med flera.

    Från början var detta två lösningar, en för operativ rapportering och en för legal. Så småningom byggde man ihop dessa till en lösning – Ocra.

    Addedo har inget formellt partneravtal med Unit4 Agresso. Största skälet till det är att man likt SAP och andra affärssystemleverantörer delar upp sina kunder mellan olika partners och sin egen organisation. Det betyder han man som partner är hänvisad främst till detta utsnitt av kunder.

    Addedo tror på en fri och öppen marknad där samtliga kunder är tillgängliga och bästa partnern eller direktorganisationen till slut blir den som kunden väljer.

    Är du nyfiken på Ocra / Unit4 FPM?

    Kontakta oss för ett inledande samtal gällande lösningen.

    Är du nyfiken på Ocra / Unit 4 FPM?

    Kontakta oss för ett möte och demo av lösningen.


      

     1

     totalt antal koncernredovisningsprojekt

     1

     års erfarenhet av koncernredovisningsprojekt per senior konsult

     1

     konsulter

     1

     IFRS16 projekt

     1

     antal olika koncernredovisningsystem Addedo har kompetens på