Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Hållbarhetsrapportering och CSRD

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

CSRD – lärdomar och reflektioner

Ta del av filmerna från denna övning där vi under seminariet dels delade några erfarenheter från en del CSRD-pionjärer dels hade en spännande paneldiskussion med hållbarhetsrepresentanter från Alfa Naval, Asker och Rejlers. Ta del av värdefulla erfarenheter, trender kring hur CSRD-rapporteringen fortsätter växa fram och vad som kan tänkas krävas av revisornerna. Diskussionen mellan panel och publik bjuder på tankar kring den omställning som krävs för att få ihop hållbarhet och den finansiella rapporteringen.

Addedos konsulter har en unik domänexpertis runt rapportering och styrning som efterfrågas av många kunder och icke kunder. När det gäller CSRD håller vi på att bygga upp den. Men vi kommer ändå behöva komplettera den och gör så vi samarbeten med särskilt utvalda konsultorganisationer. Till de hör dels ett par av de stora fyra men framförallt specialiserade boutiquefirmor. Ett exempel på den senare är Forever Sustainable. De har hjälpt ett par av våra kunder med den dubbla väsentlighetsanalysen och tillhörande GAP analys samt annat CSRD relaterat. De var med dem vi hade det välbesökta lunchseminariumet på temat CSRD.

För att ta del av inspelningen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


   

  För att ta del av inspelningen, vänligen ange företagsnamn och e-post.


    

   Reflektioner kring integrerad rapportering i samband med CSRD

   För att ta del av Addedos guide kring integrerad rapportering, vänligen ange företagsnamn och e-post.
     

    Kraven på den integrerade rapporteringen ökar i samband med CSRD och förändringarna behöver implementeras.
    I vår guide finns reflektioner kring hur ni får ihop den finansiella rapporteringen med hållbarhetsrapporteringen.

    I guiden kring integrerad rapportering får du:

    • En tydlig översikt av fem viktiga steg för en framgångsrik integrerad rapporteringsprocess.
    • Praktiska tips och råd för att effektivisera rapporteringen.
    • En inblick i hur Addedo kan hjälpa dig i arbetet.

    CSRD-guide kopplat till process och system

    För att ta del av CSRD-Guiden, vänligen ange företagsnamn och e-post.      

     För att förbereda inför nya krav på hållbarhetsrapporteringen behöver bolag se över processer och systemstöd.

     Vi har uppdaterat vår redan populära guide med nyttig information på temat.

     I CSRD-guiden får du:

     • En roadmap över processen med CSRD från den dubbla väsentlighetsanalysen till granskning.
     • Tips på hur ni kan tänka kring olika typer av systemlösningar och hur Addedo kan stötta i arbetet.
     • Värdefulla reflektioner från företag som är snabba på bollen med hållbarhetsrapportering – vad säger så kallade Early Adopters?

     IBM Envizi

     IBM Envizi är en molnbaserad plattform som ger dig fullständig kontroll över din hållbarhetsdata, från insamling och analys till rapportering och ett med riktigt starkt audit trail.

     Ladda ner vårt produktblad för att lära dig mer om IBM Envizi och hur systemet kan hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

     För att ta del av ESG-guiden, vänligen ange företagsnamn och e-post.
       

      GHG-Guide

      För att ta del av ESG-guiden, vänligen ange företagsnamn och e-post.        

       CSRD ställer ökade redovisningskrav när det gäller GHG-utsläpp. För att möta detta kräver det bättre processer och systemstöd ute hos bolagen. Det finns flera sätt att få stöttning i processen från datainsamling till slutrapportering. Vi har skrivit en text på temat. Läs den och låt dig inspireras:

       I vår guide får du:

       • En överblick av fem centrala delar som GHG-redovisningen bygger på.
       • Kunskap kring arbetet med datainsamling, beräkningsmetodik, processförändring och rapportering.
       • Insikt i hur system kan underlätta och hur Addedo kan stötta er i hållbarhetsarbetet.

       En medveten och långsiktig strategi

       Hållbarhetsarbete blir mer och mer en medveten och långsiktig strategi som integreras i kärnaffären. I det korta perspektivet innebär hållbarhetsarbetet i regel effektivisering, riskhantering och ett stärkt varumärke. I det längre perspektivet kan arbetet handla om att bygga förtroende för branschen eller näringslivet i stort.

       Att arbeta med hållbarhet ska vara enkelt, effektivt och roligt. Beroende på ambitionsnivå och förutsättningar kan man välja olika väger när det gäller verktyg för själva rapporteringen.

       Många av Addedos kunder använder befintligt rapporteringsverktyg och Group Finance funktionen för att möjliggöra rapporteringen. Perstorp, Axel Johnson International visar att det är fullt möjligt att använda exempelvis befintligt koncernrapporteringssystem för dessa syften.

       Många fonder och investerare börjar nu se över sina investeringsstrategier när det gäller hållbarhet. Många väljer att bara investera i bolag som man tycker hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Några går så lång så man investerar bara i dom man tror har en hållbar affärsidé. Dom bolag som förstått utmaningarna är de som kommer att nå långsiktig framgång. FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) är ett övergripande åtagande för exempelvis Robur.