Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Stratsys

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
     

    Boka en demo för att se plattformen i aktion och diskutera dina specifika behov med en av våra experter.

    Stratsys

    Stratsys är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en komplett lösning för arbetet med CSRD/ESRS, med utgångspunkt i dubbel väsentlighetsbedömning och vidare till rapportering på ett systematiskt och effektivt sätt. Plattformen ger stöd för lagkrav inom en rad olika områden – från hållbarhet till Government Risk Compliance (GRC) och kvalitetsarbete.

    Stratsys stödjer din organisation i övergången från att primärt fokusera på datainsamling till att fokusera på analys, strategi och genomförande. Genom att samla arbetet i Stratsys underlättas samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor och ger en fullständig överblick över en organisations hållbarhetsdata. Kartlägg de mest väsentliga hållbarhetsfrågor och gör strategin tydlig genom att koppla på mål, nyckeltal och åtgärder – från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter. Stratsys används idag av lite drygt 600 organisationer runt Sverige och Norden.