Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

IBM Envizi

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Ladda ner vårt produktblad för att lära dig mer om IBM Envizi och hur systemet kan hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  Boka en demo för att se plattformen i aktion och diskutera dina specifika behov med en av våra experter.

  IBM Envizi

  IBM Envizi är en molnbaserad plattform som ger dig fullständig kontroll över din hållbarhetsdata, från insamling och analys till rapportering och ett med riktigt starkt audit trail.

  Envizi grundades redan 2008 i Australien för att hjälpa företag att spåra och hantera sina utsläpp, användning av energi och miljöpåverkan. Med kontor i Australien, Nordamerika och Europa hade man många världsledande företag som kunder, inklusive Cisco, Qantas, Microsoft och Uber. En annan stor kund var IBM och som 2022 köpte bolaget för att samla andra hållbarhetsprodukter och konsulting i sin IBM Envizi ESG-suite.

  Envizi rankas som en av de ledande hållbarhetsleverantörerna i forskningsinstitutets Verdantix Green Quadrant för Carbon Accounting och ESG-rapportering och några av styrkorna är:

  Snabbt komma igång: Envizi är intuitivt och lättanvänt, med anpassningsbara mätpunkter och dashboards som du kan skräddarsy efter dina behov. De bygger på Power BI för att enkelt kunna få tillgång till rapporter och göra egen analys. Inkluderat är verktyg för att identifiera ofullständiga datarapporter för saknad eller överlappande data på en detaljerad nivå. Envizi använder också datamodelleringstekniker för att uppskatta var faktiska data inte finns tillgängliga, till exempel genom att använda maskininlärningsmodeller för att uppskatta luckor.

  Samla in och analysera data från alla källor: Envizi integreras sömlöst med befintliga system och dataflöden, vilket ger dig en komplett bild av din hållbarhetsprestanda.

  Rapportera enkelt och effektivt: Envizi stödjer en rad olika rapporteringsstandarder och ramverk som ESRS och CSRD, vilket gör det enkelt att uppfylla dina krav. Envizi fyller kontinuerligt på med nya ramverk.

  Envizi är inte bara för stora organisationer utan kan anpassas och skräddarsys efter behov då systemet bygger på olika moduler. Verdantix rekommendation är att det särskilt passar företag som söker en utförlig och datadriven hållbarhetsplattform. Förutom att kunna rapportera enligt ESRS och mäta och följa upp sin strategi för att nå exempelvis net zero lämpar sig Envzi för de företag som har många leverantörer, tillverkande enheter och med ett stort behov för kraftfull carbon accounting.

  Envizi är även kompatibelt och fungerar mycket bra tillsammans med andra IBM-produkter kopplade till hållbarhet men även för finansiell planering. IBM Maximo är ett system för att hantera anläggningstillgångar och för att optimera drift och underhåll. IBM Sterling hjälper företag att hantera och optimera leverantörskedjor. Planning Analytics känner många till som ett kraftfullt verktyg för budget och prognos men kan även användas för scenariohantering, datavisualisering, analys och planering av hållbarhetsdata för att optimera hållbarhetsprestanda och lönsamhet.

  Banfast

  Fastighet

  Läs om hur Banfast Förvaltning strömlinjeformade sin ESG-rapportering med hjälp av IBM Envizi och Addedos samarbetspartner Edsvärd Hållbarhet. Banfast insåg att de kunde skapa värde för sina kunder och bidra till energibesparingar genom att skapa en djupare förståelse av sitt fastighetsbestånd. Med sitt nya datadrivna tillvägagångssätt tror sig Banfast kunna halvera sin energianvändning på sikt. Mer om hur Banfast minskar sitt klimatavtryck genom automatisering och integration här.

  För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Celestica

   Tillverkning

   Tillverkningsindustrin som bransch har ett par unika och krävande hållbarhetsutmaningar. De har ofta verksamheter och fabriker i många olika länder som kräver övervakning och extern granskning. Lägg även till användningen av tunga industriella maskiner och nödvändiga system för värme, ventilation och AC (HVAC) samt utsläpp från leverantörskedjan och materiellt avfall. Celestica är ett sådant bolag från Kanada med 50 anläggningar spridda över 15 länder och som lade mycket tid och energi på beräkningar av sina utsläpp. Globala data för sina anläggningar samlades tidigare in i excel och beräkningar gjordes sedan manuellt. Det var en krånglig, tidsödande och felbenägen process. Sedan ett par år har Celestica gjort dessa beräkningar i IBM Envizi i stället och man låter nu systemet hålla ordning på de olika emissionsfaktorerna. Läs mer om hur man gjorde och de besparingar man åstadkommit.

   För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.     

    Downer Group

    Infrastruktur, transport & anläggningar

    Downer Group brukade säga att de hade världens största excelfil med en pivottabell för att beräkna sina utsläpp. Det ändrades 2017 när de gick över till IBM Envizi som även möjliggjorde smidig uppföljning mot sina Science Based Targets. Nu kan gruppen följa och analysera utsläpp för över 300 enheter via en centraliserad dashboard och vidta åtgärder för att nå sitt mål om net zero till 2050. Läs mer om hur Downer Group mer än halverat tiden för att samla in och analysera sin hållbarhetsdata på en månadsbasis.

    För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.      

     GPT Group

     Fastighet

     GPT Group är ett australiensiskt börsnoterat bolag inom fastighetssektorn som använt Envizi sedan 2011. GPT insåg tidigt att det inte var hållbart att ha all sin ESG data i olika excel och pdf-filer på olika håll inom organisationen. Genom att automatisera insamlingen och skapandet av ”finance-grade data” så har GPT konsekvent varit med i toppen av Dow Jones Sustainability World Index i ett årtionde nu som ett av världens hållbaraste fastighetsföretag. Läs om hur GPT lyckats att avsevärt sänka sitt klimatavtryck och genomfört signifikanta besparingar.

     För att ladda ner artikeln, vänligen ange företagsnamn och e-post.