Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Finansiell och regulatorisk rapportering

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Vinn tid och känn dig tryggare

genom att automatisera processerna för finansiell och regulatorisk rapportering.

Företag och koncerner möter ökande krav på sin rapportering. Det gäller inte minst den finansiella och regulatoriska. Många upplever att det blir utmanande att hinna med det löpande. De ökande kraven gör att allt fler företag och organisationer automatiserar sina processer. Detta hjälper inte bara till med att effektivisera, utan ökar även kvaliteten i rapporteringen.

Att upprätta en rapporteringsfunktion ställer krav på regulatorisk insyn, tekniskt kunnande samt en förståelse för etablerad praxis. Man bör ha en löpande översyn av rapporteringsprocessen för att tillmötesgå nya krav så som uppdaterade taxanomier, tillkommande rapporter och uppdaterade redovisningsstandarder. Sammantaget innebär rapporteringskraven att bolag behöver avsätta betydande tid och pengar för att upprätthålla en process som ligger en bit ifrån bolagets kärnverksamhet.

Addedos lösningar avlastar och hjälper koncerner att kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet. Vi har bistått ett 100-tal koncerner med att effektivisera hela eller delar av sin regulatoriska rapportering.

Det kan betyda alltifrån punktlösningar för enskilda rapporter och krav, till mer kompletta lösningar. De senare hanterar informationsflödet och informationsbearbetning från källsystem till validerade färdigbearbetade rapporter.

Addedo har lösningarna, kan kraven och har djup kunskap om redovisningsstandarderna. När det gäller rena programvaror har vi utvecklat egna, återförsäljer dessa samt andras. Läs mer om dessa olika programvaror och leverantörer här:

Vi bevakar löpande nya regulatoriska krav från myndigheter t.ex EBA, EIOPA, EMSA, ECB samt Skatteverket och Finansinspektionen.