Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Certent CDM

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ladda ner produktbladen, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   En av pionjärerna inom regulatorisk rapportering och disclosure management

   Certent är en av ledarna när det kommer till att automatisera ”last mile reporting”. Med ett unikt plattformstänk har Certent CDM effektiviserat ett område som historiskt sett varit tyngt av manuellt arbete. Våra kunder har med hjälp av CDM automatiserat alla sina texttunga rapporter såsom årsredovisning, kvartalsrapporten, ledningsrapporten etc.

   Lösningen stöder integration dataintegration från en mängd källor. Samtidigt som du kan öppna upp plattformen för många samtidiga användare. Där får man även stöd för processen och kan lägga till olika behörighets och säkerhetsnivåer. Det finns även en full audit trail för att ha koll på ändringar. Man skapar rapporten i Office program och slutprodukten blir som om den gjorts i InDesign tack vare en serie unika funktioner.

   Certent och CDM har dessutom stöd för XBRL och aktuella taxanomier och filing paket för COREP/FINREP, Solvency II and ESMA.

   Investor implementerade Certent CDM för sina rapporter. Certent CDM automatiserar uppdatering av data, och förkortar arbetet med rapporten.
   Fallstudie: Investor kunde korta ner tiden för sin delrapporteringsprocess till bara en timme med Certent CDM.

   Fyll i dina uppgifter så skickas materialet till dig inom kort.
     

    Boka en demo av Certent