Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Medarbetare

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Vår viktigaste resurs

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. För att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare jobbar vi hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom en öppen och löpande dialog och med tydliga målsättningar skapar vi tillsammans den miljö som vi tror du behöver för att trivas och utvecklas. Vi tror på ett starkt lagarbete drivet av spännande utmaningar. Lyhörda medarbetare och chefer som värnar om utvecklingen på individnivå.

Vi försöker skapa stort engagemang genom att t.ex.
• Ha tydliga mål och leva efter våra värderingar
• Uppmuntra och göra det möjligt att arbeta flexibelt på det sätt som passar var och en bäst
• Vara lyhörda för idéer av olika slag samt önskemål kring uppdrag och utveckling

För att ytterligare odla kultur och samarbete har Addedo många löpande sammankomster. Under vissa av dessa utbyter vi erfarenheter och löser tillsammans olika utmaningar. Vi har kontinuerligt ett stort fokus på att delge och lära av varandra. En gång i månaden har vi företagsmöte för diskussion om vad som sades på senaste ledningsgruppsmötet.

Andra gånger vi ses handlar det bara om lek. Många gånger reser vi någonstans gemensamt för konferens kombinerat med skidåkning, paddling, cykling eller nåt annat kul på programmet.

Ta del av våra medarbetares upplevelse av Addedo