Addedo släpper idag vår nya version av addedo.BEPS CbC v 21.1 – Land-för-Land-rapportering

Addedos fristående plug and play lösning för detta rapporteringskrav är marknadsledande i Sverige med över 30 svenska koncerner som kunder. Flera utländska koncerner använder samma lösning.

Varje år kommer vi med minst en ny version. Version 21.1 är helt ombyggd för att stödja det nya XML-schemat som är obligatoriskt från 1 december 2020. Alla rapporter samt rättelser av gamla perioder som nu ska laddas upp på Skatteverkets hemsida måste lämnas i den nya versionen med det nya tekniska schemat.

Den nya versionen innehåller även stora förbättringar av gränssnittet samt uppdaterad funktionalitet kring regulatoriska förändringar såsom förbättrat stöd för administration och namnhantering, stöd för ytterligare språk samt rapporteringsperioder.

addedo.BEPS - fristående plug and play lösning för land-för-land-rapportering är marknadsledande i Sverige med över 30 svenska koncerner som kunder.

Kravet att lämna land-för-land-rapportering omfattar multinationella koncerner som har en koncernomsättning om minst 7 miljarder kronor. Land-för-land-rapporten ska ha kommit in till Skatteverket senast 12 månader från det att räkenskapsåret avslutades.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.