Addedo vidareutvecklar sin tjänsteportfölj – addedo.Cloud som SaaS-tjänst

Addedo stärker sin tjänste- och produktportfölj med en strategiskt viktig underleverantör och partner inom säker och effektiv IT – AddPro.  Ambitionen är att skapa rätt förutsättningar för Addedos slutkunder att effektivisera och vidareutveckla sitt dagliga analysarbete inom ekonomifunktionen.

Addedo och AddPro har gemensamt utvecklat addedo.Cloud som erbjuder kunderna och dess slutanvändare full kontroll över sina Cognos lösningar med Addedo som SPOC (Single Point Of Contact) för support, IT och applikation. Addedo hanterar alltså allt detta via en kontaktyta och erbjuder samtidigt kunden möjligheten att få access till sina system via molnet med tillhörande specialistkompetens.

Addedo.Cloud går att utnyttja för IBM Cognos Controller, IBM Planning Analytics och övriga programvaror samt tjänster som Addedo erbjuder.

”Med addedo.Cloud och vårt samarbete med AddPro stärker vi vår position på marknaden som ledande partner inom området Office of Finance”, avslutar Alen Borcak, KAM på Addedo

Kort om AddPro
AddPro koncernen etablerades år 2000 med syftet/målet att skapa konkurrenskraft inom säker & effektiv IT. AddPro är idag en av de främsta applikations- och molnintegratörer i Sverige, och de arbetar ständigt med att skapa verkligt värde i sina kunders affärstransformation med hjälp av digital innovation. Addpro närmar sig en omsättning på 1 MRD och har ca 350st medarbetare. Läs AddPros pressmeddelande här!

Kort om Addedo
Addedo stöttar, utvecklar och utmanar Finance och Business Control funktionen. Det görs genom att förbättra processer samt inspirera utveckling av ekonomistyrning, uppföljning och rapportering. Med automatisering och digitalisering läggs grunden till konkret värdeskapande. Vi strävar mot att våra kunder skall känna sig trygga, smarta och snabba i sitt arbete. Addedo omsatte dryga 115 MSEK under 2020 med drygt 50 anställda.

Addedo vidareutvecklar sin tjänsteportfölj – addedo.Cloud som SaaS-tjänst
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.