Addedos julklapp går till Barncancerfonden

Vår julönskan på Addedo är att alla barn som blivit drabbade ska bli friska igen. Alla barn ska få möjligheten att njuta av livet, skratta och leka med sina vänner. Barn ska helt enkelt få lov att vara just barn!

På Addedo har vi som tradition att i samband med Julen stötta en organisation som gör en behjärtansvärd insats. Tanken är att Addedo skänker en del av intäkten för varje fakturerad timme som har skett under året.

Alla medarbetare får ge förslag på olika hjälporganisationer som vi sen röstar på. I år röstade vi fram Barncancerfonden för 3e gången i hopp om att hjälpa dem komma ett steg närmre sin vision att utrota barncancer.

Från Barncancerfondens hemsida: Starkare tillsammans!

När ett barn drabbas av cancer är ensam inte stark. Vi på Barncancerfonden är och ska vara öppna för att samarbeta med andra. Särskilt dem som delar vårt uppdrag eller på annat sätt vill verka för en bättre samt lättare verklighet för barn med cancer. För att göra ännu större nytta kan vi samordna en forskningsutlysning tillsammans med annan part, gemensamt planera råd- och stödverksamheter som kan komma fler till gagn, eller tillsammans med andra aktivt jobba för att driva en fråga som spänner över ett bredare område.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver oss. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra vårt budskap vidare. Och naturligtvis för den som vill bidra.

Läs mer här: https://www.barncancerfonden.se/

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.