Alla pratar om big data

Mängden data som skapas genom mänskliga aktiviteter är i det närmaste ofattbar och växer allt snabbare. Varannan dag skapas lika mycket data som hela mänskligheten totalt sett. Med nya tekniska möjligheter kan vi numera lagra all denna data och frågan som nu sysselsätter många forskare och företag är hur vi bäst kan dra nytta av all den kunskap som finns gömd i dessa enorma datamängder.

Ett brus av digitala spår

Alla pratar om Big Data. Men vad är det egentligen? Termen Big Data inbegriper datamängder som är så stora så att ”vanlig” teknik inte klarar av att hantera dem. Varje gång vi är uppkopplade och sammankopplade så skapas ett brus av digitala spår. Det finns fyra egenskaper som utmärker Big Data: High volume, High variety, High variability och High veracity.

High volume beskriver volymen av den data som ska hanteras. Ofta handlar det om så mycket data att en vanlig dator inte har tillräckligt med datakraft för att behandla och arbeta med datamängden.

High variety innebär att det finns en variation av datatyper. Dokument, videor, bilder ingår bla. i en Big Data-uppsättning. Varje datatyp innehåller användbar information men varje datatyp kräver sin egen analys- och behandlingsmetod.

High variability betyder att man ändrar betydelsen i takt med det sammanhang som data sätts in.

High veracity handlar om att mycket data samlas in på mycket kort tid. Det ökar risken för felaktig datainsamling och det är därför det är viktigt att organisationer skapar processer som samlar in och sorterar bort oanvändbar data.

En naturlig del av BI

Vi på Addedo ser Big Data och dess framväxt som en naturlig del av Business Intelligence. Vi kan dra nytta av ostrukturerad och flödande data i stora mängder. Det tillåter oss att dra slutsatser och mönster som vi annars inte hade upptäckt. Så framväxten av Big Data ger både nya möjligheter och utmaningar.

Läs mer om hur din organisation kan dra nytta av Business Intelligence och hur vi kan hjälpa dig.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.