Är detta året då ai bär jorden på sina axlar?

Här listar vi de hetaste trenderna för 2019.

Är detta året då AI bär jorden på sina axlar?

2019 bjuder på ännu mer digitalisering. Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på ökad global konkurrens och digitalisering, framförallt när det gäller automatiseringen av flera monotona och repetitiva arbetsuppgifter som kommer att ersätta en del roller på våra ekonomiavdelningar framöver. Under 2019 kommer vi få se att AI kommer till användning på riktigt. Frågan är bara om alla kommer att hänga med i denna utveckling?

Robotisering – i med och motgång?

Ny teknik förändrar arbetsmarknadens dynamik men det möjliggör även nya affärsmodeller, befattningar, roller och uppgifter. I slutändan handlar det inte om att roboten kommer stjäla våra jobb utan snarare att vi kommer kunna effektivisera våra arbeten, processer och genomföra mer djupgående analyser kring framtida förbättringsåtgärder. Då kan vi dessutom ägna mer tid åt kvalificerade och spännande uppgifter högre upp i värdekedjan.

Användarvänlighet – UX klamrar sig fast!

Vad innebär det att egentligen arbeta med användarvänliga lösningar? Allt fler strävar efter att få arbeta med mer lättanvända verktyg för att effektivisera tiden och sitt arbetssätt. Det kan vara alltifrån att fokusera på tillgänglighet, specifika processer eller design. Interaktion och faktiskt värde i hela kedjan blir därmed centralt.

Enbart Excel är ”passé” och hör hemma i 2018…

Allt fler ser fördelar med ”born in the cloud-lösningar” och att enbart använda sig av Excel kommer bli en arbetsprocess som tillhör det förflutna. Vill du veta mer om molnbaserade lösningar gå in på vår kunskapsbank och lär dig mer eller ring oss så tar vi allt över en kopp kaffe istället!

CFO 2.0 – nästa Superwoman & – man?

Tidigare handlade CFO:ns roll om att siffror och deras samband var korrekt – detta kan idag automatiseras som i sin tur minskar risken för fel samt frigör resurser till mer affärsstrategiska och värdeskapande uppgifter. De nya kraven på CFO:n ersätter inte det föregångna. Denne kommer att fortsätta vara kompassen i mörkret och ett viktigt bollplank för ledningen. Framtidens CFO blir således beroende av två faktorer; rätt team och rätt verktyg. I rollen kommer allt högre krav ställas på att CFO:n förstår affären, vad man erbjuder och hur detta kan skapa lönsamhet för bolaget.

En Ekonom som kommunicerar rätt!

Det handlar mycket om att anställa eller utbilda sina ekonomer till att förstå affären och hastigheten av digitaliseringen. Nya kompetenser efterfrågas såsom att vara kommunikativ, att anpassa siffrorna till något levande och begripligt för ”icke-ekonomer” ute i organisationen. Kompetensväxling är därför viktigt för hela organisationen. Att skapa en avdelning med anställda som är flexibla och kan anpassa sig efter förändringar i omvärlden samtidigt som värdeskapandet fodras inom organisationen.

Controllerns roll förändras – hur då?

Från rapportör till gatekeeper och strateg. Controllern säkerhetsställer så att allting löper på smidigt och att det inte finns några överraskningar i kvartalet. Hen måste vara framåtblickande, hitta ett sätt att förbättra produktiviteten, minska kostnaderna, effektivisera processer, inköp till leverantörer, månadsbokslut, konsolidering och mycket mer. Det krävs att framtidens Controller är kreativ, jobbar nära verksamheten och fattar komplexa beslut samtidigt som de behärskar den djupa analysen.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.