Är du framtidens controller?

Controllerns roll har förändrats. Från rapportör till gatekeeper och strateg. Controllern säkerhetsställer att allt löper på smidigt och att det inte finns några överraskningar i kvartalet. Controllern måste vara framåtblickande, hitta ett sätt att förbättra produktiviteten, minska kostnaderna, effektivisera processer, inköp till leverantörer, månadsbokslut, konsolidering och mycket mer. Det kräver att framtidens Controller är kreativ, jobbar nära verksamheten och fattar komplexa beslut samtidigt som de behärskar den djupa analysen.

Vilka är de bästa metoderna för att bli en framgångsrik Controller?

1. Automatisera, som en robot
Tillgången till stora datamängder och nya, bättre verktyg lyfter upp Controllerns position. Att skippa kalkylblad och våga automatisera sparar tid och öppnar upp för den strategiska analysen. Men det gäller att den som sitter bakom skärmen har kompetens och kapacitet att lämna Excel-arket och verkligen förstå vad siffrorna säger.

2. Cloud, dags att sikta mot molnen!
Förväntningarna är att man ska kunna stänga boksluten snabbt. Manuell handläggning tas över av maskiner. Genom att automatisera processerna och eliminera manuella uppgifter kan Controllers tilldela sitt team mer mervärdesaktiviteter. Eftersom dessa program finns i molnet är de enklare att distribuera, använda och hantera. Automatisering kräver din expertis för att bedöma men också förmågan att vara flexibel. Att se flera perspektiv på en fråga och att snabbt kunna växla perspektiv.

3. Tid för analys
Genom att automatisera sina rapporteringsprocesser med självbetjäningsverktyg, öppnas det upp mer tid för analys av rapporterna. Rapporterna ger relevanta nyckelindikatorer (KPI) som kan konsumeras över hela organisationen. Men det ökar behovet att kunna tänka kritiskt. Som Controller behöver man bevisa sin förmåga att skapa mervärde för hela verksamheten, inte bara reducera kostnader.

4. Driva en självbetjäningskultur
Effektivare rapportering genom självbetjäningsrapportering skapar mervärde. Enligt IMA, 90 % av Controllfunktionen tillhandahåller operativa data och många används för att ge företagets resultat samt kunddata.

5. Rätt verktygslåda till din Controller minskar flaskhalsar!
Tillgången till stora datamängder och nya, bättre verktyg lyfter Controllerns position. Ett gemensamt systemstöd som är integrerat mot verksamhetens processer föredras bland moderna Controllers. I en undersökning gjord av Adaptive Insights visade det sig att det är lättare för verksamheten att effektivisera relevanta processer om man jobbar med hjälp av gemensamma verktyg och systemstöd (AI, 2015). Rätt verktygslåda fungerar som ett stöd för att effektivisera processen för budget, planering och konsolidering.

6. Samarbete i ett decentraliserat team
Centraliserade, svårtillgängliga system står i vägen för samarbete. Det kräver att Controllern balanserar mellan ledarskap och projektledning. Det skapar ett konsekvent schema som minskar flaskhalsar, minimerar överraskningar och främjar en enhetskultur. Ett principfast schema tillåter också teamet att leverera information snabbare.

FAKTA

Nutid: Controllerns viktigaste förmågor i dag
1. Kunna lösa komplexa problem.
2. Bra samarbetsförmåga.
3. God social kompetens.
4. Kritiskt tänkande.
5. Bra på förhandling.
6. God kvalitetskontroll.
7. Serviceorienterad.
8. Gott omdöme/beslutsförmåga.
9. Aktiv lyssnare.
10. Kreativ.
Källa: World Economic Forum

FAKTA

Framtid: Controllerns viktigaste förmågor 2020
1. Kunna lösa komplexa problem.
2. Kritiskt tänkande.
3. Kreativ.
4. God social kompetens.
5. Bra samarbetsförmåga.
6. Hög emotionell intelligens.
7. Gott omdöme/beslutsförmåga.
8. Serviceorienterad.
9. Bra på förhandling.
10. Kognitivt flexibel/kunna tänka snabbt i olika banor.
Källa: World Economic Forum

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.