Automatisera kvartals- och årsrapporter med Amana SmartNotes

Arbetet med framtagandet av årsredovisningen samt övriga text- och siffertunga rapporter är tidskrävande, frustrerande och kräver en hel del manuellt arbete.

Onsdag den 19:e april kommer vi att hålla i ett lunchwebinar där vi kommer att adressera just dessa utmaningar och demonstrera hur ni med hjälp av Disclosure Management-lösningen SmartNotes (Amana) kan hantera och automatisera denna process på bästa sätt.

Ni som redan är befintliga kunder på taggerlösningen, Amana XBRL Tagger, kan dessutom dra nytta av det faktum att ni redan har investerat i Amanas lösningar och att tröskeln för att kliva upp till en fullskalig DM-lösning som SmartNotes därmed är lägre.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Praktisk Information:

När: 19:e april
Tid: Kl. 12:00-12:45
Var: Teamslänk skickas ut innan eventet börjar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.