Slide BELLIN tm5
Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

BELLIN tm5

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
BELLIN tm5 – ett modernt treasury system.
BELLIN tm5 – ett modernt treasury system.

BELLIN tm5 – något så ovanligt som ett modernt treasury system

BELLIN tm5 är ett kraftfullt system för snabba, transparenta och säkra processer inom treasury. Det är webb-baserat och byggt på moduler, fullt integrerat med affärssystem samt enkelt att använda. Det ger dig full, global synlighet i alla era finansiella processer. Det är mobilt och täcker alla högt ställda koncernkrav. Säkerhetsnivån är högsta tänkbara, vilket gör att du tryggt kan arbeta i realtid i systemet.

Bellin 5 är ett intuitivt och enkelt treasurysystem. Det är från början utvecklat och sprunget ur Tyskland. Idag använder koncerner över hela världen systemet. I Sverige använder drygt 20 koncerner Bellin 5. Bland andra har Bong, ITAB Shop Concept, Intrum, Nederman Bellin TM5.

Kunderna uppskattar Bellin5 för att det har global närvaro och möjliggör enkel access via webgränssnitt. Man kan ansluta alla sina utländska dotterbolag vilket ger säkra processer och arbetsflöden när det gäller att hantera och optimera sina likviditetsflöden.

Det är ett heltäckande system som man som kund växa in i. Det hanterar cash management och likviditetsplanering, betalningar, hantering av finansiella instrument, netting, internbankstruktur, hantering av finansiella risker samt analyser av dessa.

Läs mer om Bellin5 Treasury Management System på Bellins hemsida

Boka en demo av Bellin tm5

Meny