Cognos Controller 10.2.1

IBM kommer att sluta supportera Cognos Controller version 10.2.1 från och med 1 oktober i år. Versionen kommer att fortsätta att fungera efter det datumet men om ni upptäcker en defekt som IBM måste undersöka så kommer de att be er uppgradera till en supporterad version innan de tar sig an fallet.

Till alla som fortfarande använder version 10.2.1 rekommenderar vi att ni planerar för en uppgradering till Cognos Controller 10.4. Denna version lanserades i slutet av 2018 och vi har redan installerat den på ett flertal kunder med gott resultat.

Hör av er till er kontaktperson när ni vill planera för en uppgradering.

IBM Cognos Controller - system för koncernrapportering
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.